Ile razy Unia każe nam płacić za ryby?

maj 14, 2012 | Polityka Morska

logoocean2012Dzisiaj, 14 maja, Rada Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa spotyka się w Brukseli aby dyskutować nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia nowych limitów połowowych i przyszłością Unijnych dotacji dla sektora rybołówstwa.

Przy tej okazji koalicja OCEAN2012 prezentuje kolejną publikację obrazującą wpływ przełowienia na mieszkańców Europy. Publikacja ujawnia jak pieniądze unijnych podatników wspierają przełowienie w wodach UE. Szacuje się, że w należących do Unii Europejskiej wodach Oceanu Atlantyckiego 63 procent stad ryb jest nadmiernie eksploatowanych, w Morzu Śródziemnym 82%, a w Bałtyku przełowione są już cztery na sześć stad objętych doradztwem naukowym. Obecna sytuacja jest przede wszystkim rezultatem złych i krótkowzrocznych decyzji europejskich władz. Dotychczas przyznawane dotacje unijne doprowadziły do wzrostu przełowienia poprzez redukcję kosztów prowadzenia połowów i dofinansowywanie zwiększania mocy połowowej jednostek. Bank Światowy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wyliczyły że na świecie różnica między potencjalnymi, a aktualnymi korzyściami ekonomicznymi netto z rybołówstwa morskiego jest na poziomie 50 miliardów dolarów rocznie. Inne badania pokazują, że odbudowanie 43-ech europejskich stad do poziomu zrównoważonego mogłoby wygenerować 3,53 milionów ton dodatkowego wyładunku ryb i mogłoby zagwarantować około 100.000 nowych miejsc pracy. „Kierując subsydia na zwiększanie mocy połowowej floty wspieramy przełowienie, a to z kolei pogłębia problemy ekonomiczne i środowiskowe Unii Europejskiej. Tymczasem odbudowane stada ryb mogłyby zapewnić wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze rybołówstwa oraz zwiększyć jego opłacalność”- mówi Justyna Niewolewska koordynator działań koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Zapewnienie odbudowy zasobów ryb i odtworzenie zdrowych morskich ekosystemów jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia ekonomicznych i społecznych korzyści europejskiego rybołówstwa.”

Konsument płaci za swoją rybę dwukrotnie – w sklepie oraz poprzez unijne subsydia, oto kilka przykładów pochodzących z publikacji OCEAN2012, obrazujących w jaki sposób wydawane są pieniądze unijnych podatników: 1. Pomiędzy rokiem 2000 a 2008, publiczne dotacje w wysokości 33,5 miliona Euro zostały przeznaczone na modernizację floty prowadzącej połowy zagrożonego gatunku tunczyka błękitnopłetwego 2. Rocznie około 850 milionów Euro unijnych dotacji wspiera modernizację i rozbudowę floty połowowej, mniej niż 100 milionów na kontrolę, badania i gromadzenie danych naukowych. 3. Niektórzy operatorzy jednostek rybackich skazani za wykroczenia nadal korzystają z Unijnych dotacji.

Agnieszka Wieczorek