II Etap modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin

lip 4, 2013 | Port Świnoujście

1umss1W dniu wczorajszym, tj. 3 lipca w Świnoujściu na wyspie Karsibór odbyła się plenerowa konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Morski w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło II etapu modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Konferencja była połączona z prezentacją terenu inwestycji i stanu prac przebiegających na Kanale Piastowskim i Mielińskim. Uczestnicy spotkania mogli naocznie przekonać się o skali tego przedsięwzięcia i porozmawiać o jego szczegółach.

Wśród prelegentów i prowadzących konferencję zasiedli m.in. Andrzej Borowiec – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zenon Kozłowski – zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, Janusz Żmurkiewicz – prezydent Miasta Świnoujście, Elżbieta Buszyńska –  kierownik zespołu ds. inwestycji unijnych Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Andrzej Borowiec powiedział – „… w  tej chwili korzystając ze środków  unijnych modernizujemy dalszą część Kanału Piastowksiego i cały Kanał Mieliński, w momencie kiedy zakończymy te prace będziemy mieli juz cały tor wodny od morza do Zalewu Szczecińskiego przygotowany do uzyskania głębokości 12,5 m.”

„Każda inwestycja realizowana na terenie naszego miasta jest dla nas bardzo ważna, bez względu na to czy dotyczy bezpośrednio mieszkańców, czy chodzi o bezpieczeństwo żeglugi na trasie Szczecin – Świnoujście. Te działania, które podjął Urząd Morski ma nasze pełne wsparcie” – dodał Janusz Żmurkiewicz. 

Obecnie, na obszarze objętym przestrzennym zakresem projektu, stan umocnień brzegowych po obu stronach kanałów: Piastowskiego i Mielińskiego, przewidzianych do zmodernizowania w ramach projektu, uznaje się za zły, a na niektórych odcinkach wręcz przedawaryjny.

Realizacja projektu zapewni uzyskanie docelowego stanu wyposażenia brzegów na długości modernizowanego odcinka toru wodnego. Głównym, autorskim wskaźnikiem rezultatu, jest przygotowanie konstrukcji toru wodnego do przyszłego pogłębienia do głębokości 12,5 m toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Po zakończeniu realizacji projektu, skarpy umocnień brzegowych stanowić będą jednocześnie gotową konstrukcję odbudowy toru wodnego o docelowych parametrach co pozwoli na natychmiastowe przystąpienie do prac pogłębiarskich planowanych w III etapie modernizacji.1q1

Projekt w szczególności ma na celu zapewnienie możliwości poprawy dostępu do portów od strony morza, poprawę stanu infrastruktury technicznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi.

Modernizacja w znacznym stopniu realizuje cele strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, odpowiadając na jej główne wyzwania, przyczyniając się do utworzenia połączeń typu „autostrady morskie”, zgodnie z wytycznymi planu rozwoju autostrad morskich na Bałtyku.

* Planowane zakończenie prac ma nastąpić  w 2015 roku.

* Orientacyjny koszt całkowity projektu to – 318,83 mln PLN.

* Przyznana kwota dofinansowania z UE – 267,38 mln PLN.