i kończy 2011 rok z sukcesami

lut 10, 2012 | Port Gdynia

W 2011 roku BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni przeładował 361 856 TEU, co stanowi prawie trzydziestoprocentowy wzrost w stosunku do roku 2010. Znacznie zwiększył się również udział transportu intermodalnego. Kontenery przywiezione koleją stanowiły ok. 37 % wszystkich przeładunków, czyli ponad 20% więcej niż w 2010 r. Dzięki poczynionym inwestycjom wydajność pracy terminalu wzrosła do 30 ruchów na godzinę. W 2011 r. BCT otrzymał również rekomendację na dotację ponad 53 mln zł z Unii Europejskiej na dalszy rozwój terminala.

„Ogromnym sukcesem minionego roku jest to, że bardzo wzrosła wydajność pracy i jakość prowadzonych na terminalu operacji. Obecnie wydajność suwnicy przekracza 30 ruchów na godzinę. To przenosi nas do ligi światowej i znacznie skraca czas obsługi przypływających statków.” – mówi Krzysztof Szymborski Prezes Zarządu BCT.

Ubiegły rok był udany dla BCT oraz dla całego Portu Gdynia. Pomyślnie zakończono projekt pod nazwą „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”, dzięki któremu poprawiono warunki nawigacyjne i pogłębiono kanał portowy do 13,5m. W wyniku tych działań do BCT mógł wpłynąć w lutym 2011 roku największy w historii Portu Gdynia kontenerowiec MSC Fortunate o zanurzeniu ok. 13 m i pojemności ponad 5.700 TEU. W marcu 2011 BCT uruchomił nowe połączenie na trasie Gdynia – Wielka Brytania, co znacznie zmniejszyło koszty ponoszone przez operatorów i pozytywnie wpłynęło na gospodarkę morską całego regionu. Końcówka roku zaowocowała pozyskaniem armatora Mann Lines oraz zainstalowaniem przez Pomorską Izbę Celną na terenie BCT najnowocześniejszego w Polsce skanera do prześwietlania kontenerów.

„2011 już za nami i mimo, że był to bardzo dobry rok, my już patrzymy w przyszłość. Przygotowujemy się do realizacji największego w historii terminalu programu inwestycyjnego opiewającego na kwotę 153 mln złotych, który zakłada inwestycje w urządzenia przeładunkowe, infrastrukturę i systemy IT. Ponad 35% tej kwoty otrzymamy z funduszy UE.” – dodaje Szymborski.

W 2011 Bałtycki Terminal Kontenerowy zorganizował też morski maraton pływacki „BCT Open Water Marathon”, który był pierwszą imprezą otwierającą coroczny cykl zawodów, nawiązujących do tradycji maratonów pływackich odbywających się w latach siedemdziesiątych na trasie Hel-Gdynia. „BCT Gdynia Marathon”, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, to tegoroczna nazwa maratonu, zaplanowanego na 24-26 sierpnia 2012 na trasie Hel-Gdynia, którego organizatorem i fundatorem nagród jest BCT.