Hutnicy ze Stalowej Woli gościli w Akademii MW

mar 23, 2012 | Akademia Marynarki Wojennej

MW01Niedawno gośćmi Akademii Marynarki Wojennej była delegacja Huty Stalowa Wola S.A. Delegacja zapoznała się z bazą dydaktyczną Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz zwiedziła wystawę plenerową uzbrojenia okrętowego w  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i okręt – muzeum ORP „Błyskawica”. Przedstawiciele HSW S.A. wrazili gotowość do współpracy z Marynarką Wojenną i Akademią Marynarki Wojennej w dziedzinie opracowania (adaptacji), produkcji i dostaw oraz eksploatacji uzbrojenia okrętowego. Huta Stalowa Wola reprezentowana była przez: Krzysztofa Trofiniaka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Huty Stalowa Wola S.A., Edwarda Hajdukiewicza – Dyrektora Biura Techniczno-Handlowego HSW S.A. w Warszawie, ppłk Tomasza Grochowskiego – Szefa Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego nr 6 w Stalowej Woli. W wizycie brał udział również Krzysztof Bielawski – Dyrektor Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. w Gdańsku. Huta Stalowa Wola S.A. specjalizujeMW02 się w projektowaniu,  produkcji i sprzedaży wyrobów wojskowych m.in. w pełni autonomicznego i zautomatyzowanego sprzętu artyleryjskiego, przystosowanego do montażu na lądowych, a w perspektywie także na morskich platformach, zintegrowanego z cyfrowymi systemami dowodzenia i zarządzania polem walki.

kmdr ppor. Wojciech Mundt