Herring 2012: Wyróżniono – Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

maj 19, 2012 | Szczecin

007W ostatni piątek hala Międzynarodowych Tragów Szczecińskich gościła ponad 2 tysięcy osób związanych ze światową, europejską a przede wszystkim polską gospodarką morską na tradycyjnym, 17 już spotkaniu pod hasłem Herring – Szczecin 2012.

Patronat Honorowy nad na tym ciekawym spotkaniem ludzi mórz i oceanów objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak, w imieniu którego była w Szczecinie Anna Wypych – Namiotko, podsekretarz Stanu w ministerstwie oraz Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

Spotkanie, oprócz charakteru integracyjnego miało na celu dofinansowanie fundacji „Ludziom Morza” 

 

009

Podczas uroczystej Galii wręczono „Laur Bałtyku”. Kapituła złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego przyznała Nagrodę Honorową „Laur Bałtyku” Pawłowi Szynkarukowi, dyrektorowi naczelnemu Polskiej Żeglugi Morskiej za zainicjowany w 2005 roku program odnowy tonażu PŻM, czyli budowę  38 statków i tworzący nowe miejsca pracy dla setek polskich marynarzy.

Postanowiono również kontynuować formułę przyznawania wyróżnienia „Bursztynowy Laur Bałtyku”, które za ubiegły rok otrzymała firma Fast Terminals Sp. z. o. o. Nagroda stanowi podziękowanie i wyróżnienie za zrealizowaną 20 lat temu ważną inwestycję – budowę nowoczesnego terminalu drobnicowego w szczecińskim porcie oraz zorganizowanie i konsekwentną kontynuację regularnych połączeń żeglugowych ze Szczecina do portów Wielkiej Brytanii i Irlandii.

012

 szynka

 

 

 

013

 

 

 

 

 

005

 

 szynka2

 

 

H2012

 

 

 

 

010