Gryfia z nową perspektywą

mar 22, 2013 | SSR "Gryfia"

1kowalW czwartek, 21 marca w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie – jak określono w tym dokumencie – „Połączenia mostowo-drogowego w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park, polegającego na wybudowaniu trójprzęsłowego obiektu mostowego łączącego lewy brzeg rzeki Odry Zachodniej i wyspę Ostrów Brdowski oraz powiązanej z nim infrastruktury…”. Wcześniej, bo w czerwcu ubiegłego roku, w liście intencyjnym zapowiadającym aktywizację terenów należących do Szczecińskiej Stoczni Remontowej “Gryfia” dzięki realizacji projektu “Gryfia Biznes Park” sprecyzowano, że chodzi o powiązanie przyszłego mostu z miejską infrastrukturą drogową poprzez budowę dojazdu do ulicy Ludowej.

Podpisany teraz dokument precyzuje zobowiązania wszystkich jego sygnatariuszy dotyczące formalno-prawnych aspektów całego 1mostgryfiaprzedsięwzięcia, od którego w gruncie rzeczy zależy zbudowanie na Ostrowie Brdowskim fabryki elementów farm wiatrowych przez powołaną w tym celu spółkę KSO. Jego podpisanie przed złożeniem przez inwestora wniosku o dofinansowanie Inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli mu podjąć decyzję co do wielkości wsparcia, o które będzie się on ubiegał. Dokument podpisany został przez  wojewodę zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza, prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, członka Zarządu spółki Konstrukcja Stalowe Offshore (KSO) Christopher Wellendorfa, pełnomocnika Zarządu MARS Finance 1 Piotra Słupskiego, prezesa Zarządu CRIST EKO Tomasza Kłoddę oraz reprezentujących SSR “Gryfia” – członka Zarządu Tomasza Łozowskiego i prokurenta Stoczni Krzysztofa Rewersa.

Przedstawiciele inwestora zwracali uwagę w swych wystąpieniach na fakt, że zbudowany 200-metrowy most będzie miał status obiektu publicznego, dostępnego dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność na Wyspie Gryfia i połączonej z nią Ostrowem Brdowskim. Prezydent Piotr Krzystek, zapewniając o pełnym zaangażowaniu miasta w dzieło budowy przeprawy, podkreślał duże znaczenie dla Szczecina inwestycji na wyspie, mającej docelowo zapewnić stabilne miejsca pracy, może nawet dla tysiąca ludzi. Potwierdzając uzyskanie nadal aktualnego zapewnienia  Urzędu Marszałkowskiego o wsparciu inwestycji z funduszy unijnych, wojewoda Marcin Zydorowicz zapewnił o swej gotowości w bezzwłocznego podejmowania wymaganych prawem decyzji oraz o chęci przyczynienia się do rozwiązania w ciągu kilku najbliższych tygodni problemu sieci energetycznych mogących utrudnić transport torem wodnym Szczecin – Świnoujście wyprodukowanych na Gryfii wysokich konstrukcji farm wiatrowych. Trwa jeszcze skomplikowany proces procedowania kwestii własnościowych. Jednak, jak poinformowano dziennikarzy, wydanie pozwolenia na budowę przeprawy powinno nastąpić jeszcze w maju bieżącego roku, a zakończenia budowy można oczekiwać już w połowie przyszłego roku.

Pewnym zgrzytem w miłej atmosferze towarzyszącej podpisaniu dokumentu potwierdzającego gotowość wielu partnerów do zaangażowania się w dzieło aktywizacji dotąd niewykorzystywanych terenów na Gryfii była złożona, jeszcze przed momentem podpisania listu, informacja wojewody o zastrzeżeniach odpowiedzialnego za zagospodarowanie terenów po byłej Stoczni Szczecińskiej Towarzystwa Finansowego Silesia dotyczących budowy przeprawy. Jak poinformował wojewoda Marcin Zydorowicz, Silesia, wnioskując bez przedstawienia podstawy prawnej o uznanie jej za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym, wyraziła obawę o możliwość kolizji budowanych na postoczniowym terenie wielkich statków ze zbudowanym w sąsiedztwie pochylni mostem. “Będę prosił prezesa Mariusza Kalwasa – powiedział – aby poszukał w tej inwestycji swojej szansy na pozyskanie inwestorów dla postoczniowych terenów”.

Zygmunt Kowalski