„Gryf”: Może jeszcze dziś poznamy nowego Prezesa…

kwi 24, 2012 | Port Rybacki "Gryf"

2suwnicaMoże jeszcze dziś poznamy nowego prezesa Portu Rybackiego „Gryf”. Do konkursu naszefa Portu Rybackiego „Gryf” zgłosiło się aż 9 osób. Obecnie trwają przesłuchania kandydatow. Istnieje taka możliwość, że jeszcze dziś Rada Nadzorcza szczecińskiej firmy dokona wyboru nowego Prezesa Portu Rybackiego „Gryf”.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w efekcie podziału byłego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „GRYF” w Szczecinie na trzy oddzielne przedsiębiorstwa. Po czterech latach zmian i restrukturyzacji, w 1996 roku osiągnęło zysk bilansowy. Lata 1997-1999 to znaczny wzrost salda bilansowego sięgający 15-18% rocznie, głównie dzięki intensyfikacji przeładunków i wykorzystaniu powierzchni chłodni składowej oraz powierzchni składowej placów i magazynów portowych. P.P.U. „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. zlokalizowany jest na terenach półwyspu „Łasztownia” w centrum miasta Szczecina. Funkcjonuje na 22 ha terenów portowych z nabrzeżami, placami składowymi oraz obiektami z zapleczem technicznym, magazynowo-składowym i biurowym. Teren przedsiębiorstwa to pokaźny poligon logistyczny z dogodnymi połączeniami: – kolejowym – własne bocznice kolejowe na terenie, wzdłuż nabrzeży i budynków magazynowych; – wodnym – 1500 mb. nabrzeży. W ramach majątku Spółka posiada również kompleks obiektów zabytkowych po byłych Zakładach mięsnych, wpisanych Decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 16.12.1999 r. pod Nr A-1358 do Rejestru Zabytków. Podstawowa działalność Spółki to usługi chłodnicze (chłodnia składowa na 10.000 Ton), usługi przeładunkowe, usługi składowe i magazynowe oraz wynajem powierzchni: składowych, magazynowych, warsztatowych, produkcyjnych i biurowych.

Na terenie „PORTU RYBACKIEGO GRYF” Sp. z o.o. mieści się ok. 60 firm współpracujących i kooperujących z przedsiębiorstwem. Są to głównie firmy handlowe, spedycyjne, przeładunkowe, obsługa techniczna statków oraz transportu kołowego. Świadczymy usługi dla kilkudziesięciu kontrahentów importujących rybę mrożoną z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii oraz eksportujących do Europy Wschodniej, a także Przedsiębiorstwom Połowów Dalekomorskich.