Grupa OT Logistics zwiększa przychody i marżę

lis 15, 2013 | Żegluga Śródlądowa

1otlogisticsSkonsolidowane przychody OT Logistics po III kwartałach br. wyniosły 367,6 mln zł i były wyższe o 2,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Szczecińska Grupa transportowo-spedycyjno-logistyczna do końca września br. wypracowała marżę brutto ze sprzedaży o wartości 55,2 mln zł czyli o 13,2% wyższą niż w ciągu pierwszych 9-u miesięcy 2012 roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej wynosi po III kwartałach 2013 roku 9,75 mln zł.

– Mimo wzrostu przychodów i marży brutto ze sprzedaży zanotowaliśmy po trzech kwartałach spadek zysku operacyjnego. Wpływ na taki stan rzeczy miały działania związane z realizacją podstawowych założeń naszej strategii, czyli rozwoju grupy poprzez akwizycje spółek portowych i spedycyjnych oraz pozyskanie terenów w porcie gdańskim. Ponieśliśmy dodatkowe koszty w wysokości 2,5 mln zł związane m.in. z tymi inwestycjami w tym z analizami finansowymi i prawnymi. Dokończenie rozpoczętych projektów będzie niewątpliwie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe naszej grupy kapitałowej w perspektywie kolejnych kwartałów – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Wpływ na wyniki Grupy OT Logistics miała również powódź, która objęła część tras żeglugowych na rzece Łabie oraz strajki pracowników administracji dróg wodnych na terenie Niemiec.
Z kolei na poprawę rentowności działa zmiana struktury przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej dzięki wzrostowi segmentu przewozów i usług transportowych oraz usług portowych.

Zgodnie z deklaracjami akwizycyjnymi, zapisanymi w prospekcie emisyjnym spółki, OT Logistics przymierza się do zakupu Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG). Środki pochodzić będą ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej z której firma pozyskała 30 mln zł. Zakończenie procesu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód, powinno nastąpić w I kw. 2014 r. Ze środków własnych OT Logistics zakupi (proces jest w trakcie realizacji), pakiet kontrolny 75 proc. akcji C.Hartwig Gdynia. Transakcja ta powinna zakończyć się na początku 2014 r.