Gospodarka morska lustrem stanu polskiej gospodarki

lut 10, 2012 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

JanuszUziebloJerzy Uziębło sekretarz generalny KIGM; „Musimy przeciwstawić tendencjom deprecjonowania izb gospodarczych w Polsce, również przez władzę. Zamierzamy na większą aktywność międzynarodową, w tym pomagać swoim członkom w promocji ich produktów i usług”

Morza i Oceany: – Czym jest Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dla firm z tej branży?

Jerzy Uziębło, sekretarz Generalny KIGM: – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem firm, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, jak też firmami współpracującymi z branżą(banki).W swojej działalności spełnia rolę reprezentanta  interesów swoich członków, jak też innych podmiotów gospodarczych działających na rynkach. KIGM spełnia rolę lobbysty, opiniuje akty prawne stanowione przez Parlament, Rząd i inne organy władzy państwowej. Wspiera starania o pozyskanie dobrego prawa, ustanowienie zasad współpracy uczestników obrotu portowo-morskiego z uwzględnieniem racji wszystkich podmiotów tego obrotu.
KIGM organizuje seminaria i konferencje dotyczące planów rozwoju branży, problemów hamujących jej rozwój. Organizuje wysoce specjalistyczne kursy, np. agenta okrętowego, sztauerki, cumowania dużych statków itp. Uczestniczymy w unijnym programie Baltic Generation. Izba prowadzi Komisariat Awaryjny, dział legalizacji dokumentów, a przy Izbie pracuje Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy. KIGM ma w swoim składzie Zespół Ekspertów Przysięgłych i ma prawo ustanawiania nowych ekspertów.

MiO: – Czy rozwijająca się polska gospodarka morska, jak na trudne w sumie czasy, może liczyć na Waszą pomoc? W jakim to zazwyczaj zakresie odbywa się?

J. U: – Gospodarka morska jest statutowym, najważniejszym tematem naszej działalności. Jej rozwój, naszym zdaniem nierównomierny, jest podstawowym źródłem rozwoju Państwa, a zarazem lustrem stanu polskiej gospodarki. Uważamy, że nieodłączną częścią naszej branży jest problematyka, szeroko rozumianej, żeglugi śródlądowej. Nieuniknionym jest strategiczne powiązanie tej żeglugi z gospodarką morską. Przy zakładanych przeładunkach w naszych portach, nawet znakomity rozwój sieci drogowej i kolejowej,nie zapewni płynności transportu ładunków. Rozwój żeglugi śródlądowej będzie znakomitym odciążeniem, a jednocześnie pozwoli na aktywizację gospodarczą rejonów wewnątrz kraju.

MiO: – Jakie stawiacie sobie cele na najbliższe lata?

J. U. – Na dalsze lata, nasza Izba musi umocnić się w promowaniu wszystkich segmentów gospodarki morskiej, stać się cenioną wśród członków KIGM, władz państwowych i regionalnych. Musimy przeciwstawić tendencjom deprecjonowania izb gospodarczych w Polsce, również przez władzę. Zamierzamy na większą aktywność międzynarodową, w tym pomagać swoim członkom w promocji ich produktów i usług.
Niezwykle istotne jest utrzymanie dynamiki wzrostu środków materialnych, które pozwolą na dalszą aktywizację naszej działalności.

Rozmawiał: B. Tychowski