Gospodarka morska Inteligentną Specjalizacją Pomorza

sty 31, 2016 | Port Gdańsk

1abcpggmach

W dniu 28 stycznia 2016 roku w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jako lider Partnerstwa Smart Port & City (Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza), podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każdy region Polski powinien posiadać strategię rozwoju Inteligentnych Specjalizacji, które bazować będą na jego zasobach i stanowić lokomotywę rozwoju regionu. W ślad za tym, w dniu 14 maja 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs dotyczący Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

W województwie pomorskim zastosowany został, unikalny w skali kraju, przebieg procesu identyfikowania Inteligentnych Specjalizacji, bowiem miał on charakter oddolnego procesu angażującego partnerów z nastawieniem na potrzeby przedsiębiorców do tworzenia Partnerstw na rzecz opracowania Inteligentnej Specjalizacji regionu.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały podmioty i partnerstwa, które w nowej turze finansowania z funduszy UE chcą zdobyć uprzywilejowaną pozycję dla wąsko określonej dziedziny specjalizacji, którą reprezentują. W rezultacie, w kwietniu 2015 roku, w toku przeprowadzonego konkursu Urząd Marszałkowski wraz z Komisją Konkursową wybrał 4 Specjalizacje o największym potencjale. Jedną z nich była Specjalizacja tzw. Morska, zaproponowana przez Partnerstwo Smart Port & City zgłoszone, zainicjowane oraz koordynowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

Smart Port & City na czele z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. tworzy 61 partnerów będących zarówno przedstawicielami świata biznesu, jak i nauki, w tym 24 przedsiębiorstwa i organizacje, 10 uczelni i instytutów badawczych, 7 organizacji non-profit wsparcia biznesu (klastry, izby, agencje) oraz 8 podmiotów doradczych i 12 innych podmiotów.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. stworzył partnerstwo Smart Port & City chcąc tym samym zwrócić uwagę na ogromny potencjał polskiej branży morskiej, która jest nie tylko inkubatorem pomorskiej przedsiębiorczości, ale także źródłem generowania nowych innowacyjnych rozwiązań. Porty morskie i ogólnie pojęta działalność okołoportowa z każdym rokiem generuje coraz większe przychody dla budżetu lokalnego oraz centralnego, stając się zarazem istotnym obszarem działalności aktywizującej polską gospodarkę.

Ogromny potencjał specjalizacji zaproponowanej przez ZMP Gdańsk dostrzegła Komisja Konkursowa oraz Urząd Marszałkowski, zwieńczeniem czego było podpisanie w dniu 28 stycznia br. porozumień na rzecz ISP z Marszałkiem Województwa Pomorskiego zarówno w zakresie Specjalizacji Morskiej, jak też trzech pozostałych tj. specjalizacji związanej z energetyką, medycyną oraz technologiami informacyjnymi. Około 300 przedstawicieli podmiotów związanych z definiowaniem specjalizacji złożyło swoje podpisy pod tym dokumentem.

Nie wyobrażamy sobie specjalizacji Pomorza bez morza, gospodarki morskiej, a co za tym idzie bez portów morskich odgrywających kluczową rolę dla gospodarki naszego województwa – mówiła podczas uroczystości Dorota Raben – Prezes ZMP Gdańsk S.A. Nasze działania mają być związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań na kilku obszarach, wśród których znajdują się przede wszystkim: logistyka, ochrona środowiska, a także turystyka Pomorza.

Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy aktywnie uczestniczyć w całym tym procesie, a ponadto być inicjatorem i Liderem jednego z Partnerstw.

Uroczyste podpisanie porozumienia było miłym zwieńczeniem kilkuletniej pracy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. jako lidera Smart Port & City nad uznaniem branży morskiej ważnym obszarem dla Pomorza i lokomotywą jego rozwoju, co niosło za sobą także tak istotną wartość dodaną jaką było nawiązanie współpracy z przedstawicielami szeroko pojętej branży morskiej oraz dało asumpt do integracji przedstawicieli różnych środowisk, dla których obszar morski stanowi wartość samą w sobie.

 

Port Gdańsk