Globalna Organizacja Wiatrowa na „TAK” dla Akademii Morskiej w Szczecinie

lut 18, 2014 | Akademia Morska Szczecin

1podxojrOśrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał certyfikat wydawany przez Lloyd’s Register Quality Assurance, potwierdzający zgodność organizowanych przez niego szkoleń z dziedziny turbin wiatrowych ze standardami Global Wind Organisation (GWO – Globalna Organizacja Wiatrowa). Dokument potwierdza, że ośrodek prowadzi szkolenia zgodne z wytycznymi GWO.

Globalna Organizacja Wiatrowa zrzesza producentów i właścicieli turbin wiatrowych, a jej zadaniem jest minimalizowanie ryzyka występowania wszelkich wypadków w branży wiatrowej.  Organizacja opracowała swoje szkolenie bezpieczeństwa (w zakresie pierwszej pomocy medycznej, zagrożenia pożarowego, przenoszenia ręcznego, pracy na wysokościach, ratownictwa morskiego), po ukończeniu którego osoby pracujące w turbinach są w stanie podjąć odpowiednie działania w sytuacjach awaryjnych.

Pracę nad uzyskaniem certyfikatu rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku. Dostosowanie ośrodka do wytycznych GWO polegało m.in. na zakupieniu odpowiedniego sprzętu, wprowadzeniu nowych procedur, opracowaniu programów szkoleniowych, szkoleń wewnętrznych administracji i instruktorów, opracowaniu szeregu analiz, instrukcji, dzienników, testów oraz planów przeglądów specjalistycznego sprzętu. Powołany został wewnętrzny zespół, zajmujący się przede wszystkim kursami na turbiny wiatrowe – pracownicy poznawali m.in. specyfikę pracy w turbinach, by móc opracować następnie odpowiednie scenariusze ćwiczeń.

Wewnętrzny i finalny audyt potwierdził dobre przygotowanie uczelni oraz gotowość Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego (pod kątem wyposażenia, infrastruktury, trenerów, administracji, procedur, analiz itp.) do prowadzenia szkoleń zgodnych z wytycznymi GWO.