Giełdowy Debiut OT Logistics S.A

lip 18, 2013 | Żegluga Śródlądowa

1DSC00396Akcje OT Logistics S.A. zadebiutowały na Głównym Rynku GPW. Spółka zaoferowała inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym ogółem 150 tys. akcji nowej emisji, których cenę emisyjną ustalono na 200 zł za akcję. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie akcje szczecińskiej spółki, która jest jedną z największych firm transportowo-spedycyjno-logistycznych w naszej części Europy. Pieniądze pozyskane z emisji, Zarząd OT Logistics przeznaczy na inwestycje portowe w Trójmieście oraz Szczecinie. Głównie na rozszerzenie działalności w zakresie przeładunków. Priorytetowym celem inwestycyjnym grupy jest zakup Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG) w porcie drobnicowym w Trójmieście.

Warszawki debiut można było obserować w Szczecinie w siedzibie OT Logistics S.A. gdzie została urochomiona relacja na żywo z Warszawy, z Giełdy Papierów Wartościowych. Mogliśmy oglądać Piotra Chajderowskiego prezesa OT Logistics S.A, odbierającego insygnia giełdowe. W swojej wypowiedzi nie ukrywał zadowolenia z debiutu, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Obiecał również dalszy dynamiczny rozwój spółki. Gospodarzem szczecińskiego spotkania był Adam Gliszczyński prokurent firmy, który wspólnie z pracownikami przeżywał ten historyczny moment dla spółki.

OT Logistics S.A. będzie 12 spółką, która rozpoczyna notowania na Głównym Rynku warszawskiej giełdy w roku 2013 oraz 444 spółką notowaną na tym rynku.

MiO