Gdynia: ogólna treść dokumentu – utrudnia identyfikację rzeczywistych wyzwań i priorytetów.

wrz 11, 2012 | Gdynia

turbaniakWspólne stanowisko w sprawie znaczenia gospodarki morskiej dla Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. W związku z opublikowaniem II wersji projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – i zaproszeniem przez Zarząd Województwa do zgłaszania  poglądów i spostrzeżeń, stwierdzamy, że utrzymana ogólna treść dokumentu –  utrudnia identyfikację rzeczywistych wyzwań i priorytetów.
 
Uczestnicząc w konsultacjach społecznych I wersji projektu, zgłosiliśmy szereg postulatów, służących wykorzystaniu rozwijającego się i modernizującego sektora TSL (gł. w gospodarce morskiej) do zdynamizowania wszechstronnego rozwoju Pomorza.
 
Taki potencjał gospodarki morskiej wykazują dane statystyczne oraz pogłębione analizy, sporządzone w ramach projektów „Strategii Bałtyckiej” („Baltic Transport Outlook 2030″) czy programów unijnych (np. raport firmy Actia Forum: „Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie pomorskim”).
 
Nasz generalny postulat, dotyczący oparcia strategii rozwoju Pomorza o walor nadmorskiego położenia – i o fakt przynależności  pomorskiej gospodarki – głównie dzięki portom morskim –  do gospodarki o kluczowym znaczeniu dla kraju, gospodarki europejskiej i globalnej – nie został, w naszej ocenie – wykorzystany.
 
Zwraca uwagę, że strategie rozwoju regionalnego (już przyjęte czy przygotowywane) zawierają wykazy strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Są więc „dobre praktyki”, ułatwiające konsolidację strategicznych  przedsięwzięć rozwojowych.
 
Jesteśmy przekonani, że szeroko rozumiany sektor TSL na Pomorzu, oparty o porty morskie, służący realizacji europejskich polityk: integracji, spójności i rozwoju – jest decydującym czynnikiem również dla rozwoju naszego województwa i kraju.
 
Baltic Container Terminal S.A. w Gdyni
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej z siedz. w Gdyni
Polska Izba Spedycji i Logistyki z siedz. w Gdyni
Polskie Towarzystwo Nautologiczne
Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły z siedz. w Gdyni
Rada Interesantów Portu w Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A.