Gdański Terminal Masowy w Porcie Gdańsk zwiększa swoje możliwości

sie 26, 2015 | Port Gdańsk

1abcgdtemaszw

W sierpniu do Gdańskiego Terminala Masowego GBT w Porcie Gdańsk zawinął jak dotąd największy statek masowy – M/V Rising, o wyporności blisko 19 000 DWT, który przybył pod załadunek jęczmienia w ilości 13 500 ton. Jednostka ta mogła zostać obsłużona dzięki niedawno zakończonej inwestycji terminala. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, GBT podjęło bowiem decyzję o wydłużeniu linii cumowniczej przy Nabrzeżu Bytomskim do długości 190 metrów oraz pogłębieniu dna do zanurzenia 7,9 m, zapewniając sobie tym samym możliwość obsługi większych niż dotąd statków, do 15 000 DWT oraz jednostek niepełno ładownych nawet do 25 000 DWT.

GBT to bardzo prężnie rozwijający się w Porcie Gdańsk terminal, który powstał w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Malteurop Polska, należącym do grupy Malteurop – jednego z największych na świecie producentów słodu oraz spółki Copenhagen Merchants – wiodącego międzynarodowego brokera zbóż.

Terminal usytuowany na nabrzeżu Bytomskim to jedna z najnowszych inwestycji zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk. Powstała w 2011 roku spółka, w ciągu zaledwie 1 roku zbudowała nowoczesny terminal masowy. W roku 2014 r. GBT podjęło natomiast decyzję o rozbudowie swojego potencjału przeładunkowego o kolejne powierzchnie magazynowe. W chwili obecnej terminal dysponuje w pełni zautomatyzowanym magazynem płaskim oraz 10 silosami o łącznej pojemności 55 tys. ton. Terminal dodatkowo wyposażony jest w kompleksową technologię suszenia ziarna oraz czyszczalnie do wstępnego czyszczenia, jak również posiada nowoczesne laboratorium pozwalające na przeprowadzenie dokładnych analiz ziarna na życzenie klienta.

Niewątpliwym atutem terminala są jego możliwości logistyczne, które obejmują bocznicę kolejową wyposażoną w pełni zautomatyzowany system rozładunkowo-załadunkowy, system załadunku kontenerów oraz linię do załadunku big bagów. Dostęp ułatwia szybkie połączenie z obwodnicą południową Gdańska.

Gdański Terminal Masowy to mocno rozwijający się w Porcie Gdańsk partner przeładunkowy, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, stale udoskonalając swoje usługi.

Dla przypomnienia, w roku ubiegłym obsłużono w Porcie Gdańsk niebagatelny tonaż ponad 1,6 mln zbóż – najlepszy wynik w historii. Zważywszy na światowe prognozy w zakresie produkcji i handlu zbożami, spodziewać się można, że kolejne lata w Porcie Gdańsk przyniosą nie gorsze wyniki w przeładunkach zbóż. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w chwili obecnej Polska jest czwartym w UE producentem zbóż, drugim po Francji krajem w UE pod względem powierzchni zasiewu i czwartym w UE eksporterem zbóż, a przeładunki via porty polskie stanowią aż 90% całego handlu zagranicznego zbożami w kraju, spodziewać się można dalszego zainteresowania przewozami tej grupy ładunkowej w portach.

Inwestycje poczynione przez Gdański Terminal Masowy wydają się być odpowiedzią na dobre prognozy rynku i coraz większe zainteresowanie przewozem zbóż przez polskie porty.

Port Gdańsk