Forum Gospodarki Morskiej 2016 – polska i europejska branża morska w punkcie zwrotnym

paź 11, 2016 | Polskie nowości

1abcfo16

Organizowane od 2001 roku Forum Gospodarcze w  Gdyni odbędzie się już w najbliższy piątek w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Konferencja zyskała już prestiż i rangę jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie. Odpowiedzią na rosnącą rolę gospodarki morskiej jest nowa formuła wydarzenia, które od 2015r. odbywa się pod nazwą Forum Gospodarki Morskiej. W tym roku organizatorzy stawiają sobie za cel podsumowanie europejskiego planu „Strategia niebieskiego rozwoju” oraz określenie wpływu nowej ustawy stoczniowej na rozwój sektora stoczniowego w Polsce. 

Forum szczyci się kilkunastoletnią tradycją. W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 50 gości z kraju i zagranicy. Forum odwiedzi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Program konferencji podzielono na 4 panele dyskusyjne logistykę morską, porty morskie, przemysły morskie oraz ship management. 

Szczegóły organizacyjne jednego z najbardziej znaczących eventów gospodarczych na Pomorzu nakreślili Sławomir Kalicki, prezes zarządu Grupy Firm Inter Marine oraz Jerzy Czuczman, Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB i Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

– Forum Gospodarki Morskiej zaczęliśmy organizować ponad 16 lat temu jeszcze pod nazwą Międzynarodowe Forum Gospodarki Morskiej. W ubiegłym roku stwierdziliśmy, że gospodarka morska jest sektorem stanowiącym tak ważny impuls rozwojowy dla naszego regionu i całej Unii Europejskiej, że zasługuje na forum poświęcone rozwojowi tej właśnie branży. 

W ubiegłym roku nowością był panel dyskusyjny poświęcony ship managementowi jako prężnie rozwijającej się gałęzi polskiej gospodarki morskiej. Organizatorzy podejmują ideę stworzenia w Gdyni Pomorskiego Centrum Shipmanagementu, czyli centrum zarządzania flotami. Inicjatywa ta pojawiła się w trakcie poprzedniej edycji forum, kiedy zawiązano Związek Polskich Zarządców Statków, który jako jedyny tego rodzaju podmiot w kraju zarządza flotą 188 statków zagranicznych armatorów. Celem organizacji jest promowanie tego rodzaju działalności gospodarczej.

Co roku do formuły wydarzenia wprowadzane są nowe elementy. W tym roku nowością będzie rozstrzygnięcie konkursu filmowego na najlepszy film promujący gospodarkę morską wśród młodego pokolenia. Zadaniem produkcji filmowej jest ukazanie młodym ludziom stojącym przed zadaniem wyboru drogi życiowej, że gospodarka morska jest innowacyjną, perspektywiczną i nowoczesną dziedziną z którą warto związać życie zawodowe. 

Organizatorzy wskazują na dynamiczny rozwój wydarzenia. W zeszłym roku Park Naukowo-Technologiczny odwiedziło 500 gości i uczestników. Był to wyraźny wzrost w stosunku do lat poprzednich, świadczący o wzroście zainteresowania świata biznesu nową formą konferencji. W tym roku przewidywany jest udział jeszcze większej liczby uczestników związanych ze światem gospodarki morskiej. Z prowadzonych w tej chwili zapisów wynika, że nastąpi przynajmniej 10% wzrost liczby zainteresowanych. 

Następnie głos zabrał Jerzy Chuczman.  W roku 2009 Związek Pracodawców Forum Okrętowe po raz pierwszy poproszono o włączenie się i współtworzenie programu Forum Gospodarczego. Od tego czasu organizacja jest corocznym gościem konferencji gospodarczej. Od 2015r, kiedy to Forum zmieniło swoją formułę reprezentowana przez Jerzego Chuczmana organizacja organizuje własny panel dyskusyjny. Stało się tak, gdyż statek jest najbardziej skomplikowanym wyrobem tworzonym w Polsce na przemysłową skalę. Polski przemysł nie wytwarza drugiego tak zaawansowanego wyrobu o tak dużej wartości dodanej, począwszy od projektu, poprzez znalezienie dostawców aż po gotowy produkt. W Unii Europejskiej gospodarka morska jest najistotniejszym sektorem pod względem wielkości przychodu. Związane z nią przedsiębiorstwa wypracowują zyski na poziomie 500 mld euro. Przemysł morski angażuje łącznie w całej Europie ok. 5 mln pracowników. Dla porównania przemysły lotnicze traktowane zwykle jako sektor zaawansowanych technologii zatrudnia również ok. 5 mln pracowników, jednak osiąga niższe o ponad ¼ przychody (niecałe 400 mld euro). Biorąc pod uwagę ekonomiczną rolę gospodarki morskiej, Komisja Europejska opracowała projekt „Strategia niebieskiego rozwoju”. Plan gospodarczy ma funkcjonować przez lata 2012-2020. 

– Jesteśmy w połowie europejskiego programu. Jest to doskonała okazja do dokonania podsumowania inwestycji i trendów w europejskiej gospodarce morskiej. W tym celu zaprosiliśmy Christopha Tytgata, Sekretarza Generalnego SEA Europe, organizacji zrzeszającej stocznie, dostawców wyposażenia i systemów okrętowych. Firmy zrzeszone w organizacji skupiają łącznie 500 tys. zatrudnionych. W szerszym, europejskim kontekście zostaną również ukazane inwestycje kształtujące nowoczesny polski rynek stoczniowy. Ten temat podejmie Andrzej Aksman, Prezes Zarządu RMDC Remontowej Holding, największego biura projektowego, działającego w Polskim przemyśle stoczniowym. Dr inż. Kazimierz Szefter, Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku, specjalista badający unijne programy gospodarcze wskaże możliwości usprawnienia produkcji i intensyfikacji dotychczas podjętych w Polsce działań rozwijających branżę stoczniową. 

Polski przemysł stoczniowy znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, ponieważ 1 stycznia 2017r. będzie wprowadzana ustawa stoczniowa. Przedstawione na forum prezentacje będą stanowiły kanwę do dyskusji na temat mającej wkrótce wejść w życie ustawy. 

W ramach wydarzeń towarzyszących będą zorganizowane warsztaty dla studentów. W tym roku warsztaty są poświęcone kwestii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie żeglugowym. Przewidziano udział ok. 50 studentów, którzy będą również świadkami dyskusji poświęconych gospodarce morskiej.

Maciej Ostrowski 

1amorza i oceany PNG logo big