Firma KK-Electronic wspiera szczecińskie uczelnie

cze 14, 2012 | Akademia Morska Szczecin

AMSzczecinDuński Koncern KK-Electronic Polska będzie współpracował ze szczecińską Akademią Morską w zakresie praktycznego szkolenia studentów, finansowania stypendiów dla najzdolniejszych z nich oraz organizowania wspólnych inicjatyw.

Dzisiaj o godz. 13.30 w Sali Senatu AM zostanie podpisana umowa z Akademią Morską, w ramach której KK-Electronic formalnie rozpocznie wspieranie prowadzenia procesu dydaktycznego uczelni zgodnie z potrzebami rynku poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów. W ten sposób firma będzie brać udział w kształceniu przyszłych pracowników. Dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy Akademia Morską a firmą KK-Electronic Polska, będącą częścią duńskiego koncernu KK-Electronic – czołowego producenta systemów sterowania do elektrowni wiatrowych i dystrybutora energii elektrycznej, przedsiębiorstwo uzyska możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia studentów. Umożliwi to połączenie teorii z praktyką i tym samym lepiej przygotuje ich do późniejszej pracy. Podpisanie umowy będzie stanowić formalne przypieczętowanie współpracy, jaką firma już wcześniej nawiązała z uczelnią. Współpraca firmy z Akademią Morską rozpoczęła się dwa lata temu.

 – Akademia Morska w Szczecinie  i KK-Electronic rozpoczęły kooperację w 2010 roku, kierując się założeniami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz udziału przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym – wyjaśnia Justyna Cejrowska z Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie  – Akademia i KK-Electronic nawiązały korzystną współpracę na polu organizacji praktyk i staży dla studentów uczelni oraz transferu wiedzy w zakresie nowych rozwiązań technologicznych. Firma zaangażowała się w realizację programu staży dla studentów i absolwentów AM w ramach projektu ‘Rozwój i promocja kierunków technicznych Akademii Morskiej w Szczecinie’”. Latem 2011 roku na prośbę Akademii Morskiej firma przyjęła na staż w dziale logistyki dwóch studentów uczelni. Obecnie w tym samym dziale na stażu przebywają dwie studentki, tym razem jednak staż jest organizowany i finansowany przez KK-Electronic. „Jesteśmy także gotowi na organizację praktyk, powinny się one rozpocząć od najbliższych wakacji” – wskazuje Przemysław Szczepaniak, Dyrektor Zarządzający KK-Electronic.  – Dołączą do nas m.in. mechatronicy, którzy będą odbywać swoje praktyki na liniach produkcyjnych.” Ponadto w ubiegłym roku firma była współorganizatorem oraz fundatorem nagrody w IV Konkursie Fotograficznym pt.: „Przekraczanie granic – podróż ku wymarzonej pracy” organizowanym przez AM. W tym roku firma również planuje zaangażować się w to przedsięwzięcie. „Akademia Morska w Szczecinie, uznając KK Electronic za jednego z najważniejszych partnerów w sferze szkolenia praktycznego studentów, promowania pozytywnego wizerunku oraz współpracy we wspólnych inicjatywach, podjęła kroki do sformalizowania kooperacji i razem z firmą rozpoczęła prace nad stworzeniem i podpisaniem porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy” – dodaje Justyna Cejrowska.

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy odbędzie się 14 czerwca o godz. 13.30 w Sali Senatu AM. Przed podpisaniem umowy, o godz. 13.00, rozstrzygnięty zostanie konkurs „Studiowanie to przygoda” organizowany przez Akademię Morską, w którym firma KK-Electronic ufundowała wyróżnienie dla zwycięzcy. 

Akademia Morska wiąże się z firmą o ustalonej renomie. Rozwój spółki oraz jej pozycję na rynku podkreślają liczne nagrody – m. in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Szczecina (2011), nominacja do tytułu „Solidny Pracodawca Pomorza Zachodniego 2008”, tytuł „Gazeli Biznesu 2009, 2010 i 2011 roku” czy umieszczenie firmy w zestawieniu Diamentów Forbesa 2012 roku.