Fenomeny pogranicza – konferencja w Porcie Szczecin

maj 20, 2015 | Port Szczecin

1DJI 0332

Nowe oblicza nadwodnych terenów przemysłowych, pod takim tytułem odbędzie się 18 czerwca br. w szczecińskim porcie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza. Organizują ją Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Konferencja jest zwieńczeniem wspólnego projektu ZMPSiŚ SA oraz Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT, jakim jest organizacja konkursu skierowanego do studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku architektura i urbanistyka w ramach przedmiotu zarządzanie miastami, polegającego na opracowaniu koncepcji urbanistycznej dla dawnego portu wolnocłowego w porcie w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem magazynu 44, dla którego mają zostać szczegółowo określone możliwości wykorzystania przestrzeni użytkowej. Wystawa prac konkursowych towarzyszyć będzie konferencji. Wybór laureatów odbędzie się w jej trakcie. Komisję konkursową wspierać będą głosem doradczym zaproszone na konferencję krajowe i zagraniczne autorytety z dziedziny architektury.

Poza rozstrzygnięciem konkursu, podczas konferencji będzie można wysłuchać wykładów na temat:

1. Nowe oblicza terenów portowych – wyzwania i szanse.

2. Port w strukturze miasta – rewitalizacja nadwodnych terenów poprzemysłowych.

3. Adaptacja wartościowych historycznie budynków poprzemysłowych.

4. Transformacja nadwodnego krajobrazu miast. 

5. Przestrzenie publiczne przyszłości.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca br. pod adresami e-mail: Alicja.Switalska@zut.edu.pl oraz azwolinski@zut.edu.pl Patronat medialny nad konferencją objęły TVP Szczecin i Kurier Szczeciński.

Port w Szczecinie to miejsce z niepowtarzalnym klimatem, który stwarza jego unikatowa zabudowa pochodząca z pierwszej połowy XX wieku. ZMPSiŚ podejmuje działania, by miejsca te tętniły życiem gospodarczym. Doskonałym przykładem tego jest pozyskanie dzierżawcy elewatora „Ewa”. Warto też wspomnieć, że szczeciński port dysponuje wolnymi przestrzeniami – doskonałymi do inwestycji realizowanych przez operatorów logistycznych. Na tych w pełni uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenach mogą oni prowadzić działalność logistyczną lub przemysłową, z wykorzystaniem wszystkich atutów portu w Szczecinie. Obecnie Spółka poszukuje dzierżawcy dla 9,5 ha powierzchni na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego. Oferta przewiduje dzierżawę na 30 lat. Cena wywoławcza stałej stawki czynszu to 1,88 zł za jeden metr kwadratowy. Przez pierwsze lata działalności Zarząd przewiduje atrakcyjne zniżki. Szczegóły oferty dostępne są pod adresem: http://www.port.szczecin.pl/pl/bip/przetargi/nieruchomości.Oferty można składać do 9 września br. do godz. 14.00. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ SA)