EUROPOSŁOWIE STANĘLI W OBRONIE PRZYSZŁOŚCI EUROPEJSKIEGO RYBOŁÓWSTWA

gru 18, 2012 | Rybołóstwo

rybostwoParlament Europejski przyjął propozycję nowej reformy większością 13 do 10 głosów, zgadzając się tym samym na odbudowę zasobów ryb do poziomu maksymalnych zrównoważonych odłowów, zakaz odrzutów oraz racjonalizację dopłat w sektorze rybołówstwa

Dziś, po 18 miesiącach negocjacji, Komisja Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim zagłosowała w sprawie reformy rozporządzenia podstawowego wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).Głosowanie to przejdzie do historii. Po raz pierwszy Parlament Europejski – głos wszystkich mieszkańców UE – działał jako współ-legislator przy, mając szansę zreformować tę niezwykle ważną dziedzinę gospodarki jaką jest europejskie rybołówstwo. Oceana pragnie pogratulować Europosłom postawy i poparcia dla ambitnej reformy WPRyb, która skończy z przełowieniem i radykalnie poprawi stan europejskiego rybołówstwa.

W tym jakże istotnym dla europejskich zasobów ryb momencie, Xavier Pastor, dyrektor wykonawczy organizacji Oceana w Europie, wydał następujące oświadczenie:
„Dziś my, obywatele UE, przełamaliśmy utrzymywaną przez rządy państw członkowskich tradycję nadmiernej eksploatacji i niszczenia zasobów ryb oraz środowiska naturalnego. To właśnie aktualna, krótkowzroczna polityka doprowadziła sektor rybacki do obecnych kłopotów w jakich się znajduje. Dzisiaj pierwszy raz możemy spojrzeć w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro, w którym obfite zasoby ryb zarządzane są w sposób zrównoważony a rybacy mają zapewniony dobrobyt.”

Członkowie Komisji Rybołówstwa głosowali nad przez ponad 3 godziny a liczba poprawek poddanych pod głosowanie wynosiła 2500. Z zaakceptowanych przez Komisję poprawek, Oceana z zadowoleniem wita w szczególności:

  *   Zobowiązanie by do 2015 roku uprawnienia do połowów ustalane były zgodnie z poziomami maksymalnych zrównoważonych odłowów, by zasoby ryb mogły odbudować się do końca 2020 roku.
  *   Jasny zakaz odrzutów wraz z harmonogramem wprowadzania zakazu; wpływy ze sprzedaży odrzutów powinny zostać  wykorzystane do sfinansowania badań naukowych oraz systemów wzmocnienia kontroli.
  *   Obowiązek nałożony na przemysł by dopłacać do programów zbierania danych naukowych oraz inspekcji i kontroli.
  *   Wstrzymanie pomocy finansowej dla rybaków w przypadku nie przestrzegania przepisów WPRyb, a także zamrożenie dopłat dla państw członkowskich, które nie osiągną celów określonych  w przepisach UE dotyczących rybołówstwa.
  *   Obowiązek dostosowania zdolności połowowych do stanu zasobów oraz obowiązek gruntownej oceny zdolności połowowej poszczególnych państw członkowskich.
  *   Właściwa integracja przepisów dot. ochrony środowiska oraz tworzenia sieci obszarów dla odbudowy zasobów ryb.
  *   Lepsza przejrzystość procesu legislacyjnego dot. rybołówstwa oraz zarządzania nim.

Podczas głosowania w czasie posiedzenia plenarnego, które ma się odbyć w pierwszym kwartale 2013 roku, Parlament Europejski zaakceptuje lub odrzuci postanowienia Komisji Rybołówstwa. Dzięki wynikowi dzisiejszego głosowania Parlament dysponuje silnymi argumentami za osiągnięciem porozumienia w sprawie ambitnej reformy WPRyb. Będą one potrzebne podczas negocjacji z Radą Ministrów ds. Rybołówstwa, która przyjęła już pół roku temu rozczarowujące stanowisko w sprawie reformy.
Wersja online informacji prasowej: http://bit.ly/12n35LQ

Andrzej Białaś, Doradca ds. polityki rybołówstwa