Europejskie porty walczą o środki unijne

lis 17, 2014 | Polskie nowości

1asrodzBarcelona, Marsylia i Genua, przez śródziemnomorskie stowarzyszenie (Intermed Association), wezwało Komisję Europejską do podjęcia dyskusji w sprawie dofinansowania sieci TEN-T.

W tym samym czasie, grupa starała się przekonać w Brukseli o „kluczowej roli, jaką porty Morza Śródziemnego mogą odegrać w budowaniu konkurencyjnego europejskiego systemu transportu towarowego”.

Intermed twierdzi, że porty w basenie Morza Śródziemnego stwarzają szansę dla europejskiego systemu transportowego, której ignorowanie zagraża połączeniom, konkurencyjności i walce z zagadnieniami ochrony środowiska w nadchodzących latach.

Przypominamy, że region Morza Śródziemnego nie jest w SECA (specjalnych strefach kontroli emisji), w związku z czym nie wejdzie tam w życie prawo z dniem 1 stycznia 2015 roku o ograniczeniu emisji dwutlenku siarki z 1% do 0,1 %.

Co istotne, komunikat Stowarzyszenia Intermed został wystosowany zaledwie dwa tygodnie po lobbingu portów Rotterdam, Antwerpia, Zeebrugge, Brema, Amsterdam, Groningen i Moerdijk o ograniczenie funduszy europejskich dla portów południowej Europy, pod pretekstem nie gwarantowania wystarczającej stopy zwrotu.

Źródło: promy24.com