Elewator „Ewa” z nowym inwestorem

sie 28, 2015 | Port Szczecin

1abcewa

Od 26 sierpnia br. elewator „Ewa” w szczecińskim porcie ma swojego inwestora. Umowę w tej sprawie podpisał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Copenhagen Merchants Holding A/S z Danii. Tym samym procedura przetargowa na wybór dzierżawcy tego obiektu została zakończona.

Umowę zawarto na okres 30 lat. Zgodnie z jej zapisami elewator zostanie zmodernizowany do potrzeb technologicznych w zakresie przeładunku i składowania zbóż, pasz i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego w łańcuchu dostaw. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności przeładunkowo-składowej tych towarów. Wielkość rocznego przeładunku ma  przekroczyć 350 tys. ton rocznie.

Elewator „Ewa” wybudowano na początku XX wieku. Daje on możliwość pionowego i poziomego składowania 50-55 tys. ton zbóż. Przed uruchomieniem zostanie on zmodernizowany w kierunku obsługi linii technologicznej w zakresie przeładunku i składowania zbóż i pasz oraz innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym.

Infrastruktura istniejąca w okolicach elewatora umożliwia przeładunek z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków transportu, tj. statek, kolej i samochód. Ponadto przylegające doń nabrzeże Zbożowe przeszło gruntowną modernizację, zaś od podstaw wybudowano nowe nabrzeże Niemieckie.

ZMPSiŚ SA szacuje, że po uruchomieniu elewatora „Ewa” przeładunki w porcie w Szczecinie wzrosną o ok. 350-375 tys. ton rocznie. W kolejnych latach przyrosty te powinny być jeszcze większe. Kluczowe znaczenie dla realizacji tych planów ma pogłębienie toru wodnego Szczecin –Świnoujście do 12,5 m. Ta kompleksowa modernizacja 68 km toru wodnego obejmująca poza pogłębieniem poprawę geometrii toru, utworzenie nowych mijanek i obrotnic oraz instalacje nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, sprawi, że ruch statków będzie szybszy, sprawniejszy i bardziej bezpieczny. Tym samym poprawi się dostępność nawigacyjna portu w Szczecinie, który będzie mógł obsługiwać statki o niemal 100% większym tonażu niż dotychczas. Dodatkowo będą mogły zawijać do Szczecina także duże feedery i większe jednostki pasażerskie.

Ogłoszenie ws. dzierżawy elewatora „Ewa” ZMPSiŚ SA opublikował w październiku ub. roku. Oferty otwarto 25 lutego br. O dzierżawę ubiegało się trzech oferentów: GLENCORE Polska Spółka z o.o., AB „LINAS AGRO” z Litwy oraz CM Holding A/S z Danii. Oferta duńskiej firmy była najkorzystniejsza. Rekomendację Zarządu zaakceptowała Rada Nadzorcza. Następnie swoją akceptację, w drodze decyzji – wydał także Minister Skarbu Państwa.

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.