Elewator Ewa w szczecińskim porcie do wydzierżawienia

paź 21, 2014 | Port Szczecin

1aElewatorEWAZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. właśnie ogłosił przetarg na dzierżawę budynku Elewatora Ewa w szczecińskim porcie.

Obiekt położony przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie będzie wydzierżawiony na okres 30 lat.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności przeładunkowo-składowej zboża, paszy i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym. Obejmuje to przede wszystkim załadunek towaru na statek i jego rozładunek na nabrzeżu Zbożowym. Wielkość rocznego przeładunku nie może być mniejsza niż 350 tys. ton rocznie. Dla porównania, w ostatnich latach działalności operacyjnej Elewatora, przeładowywano 600 tys. ton ładunku rocznie.

Na przyszłym dzierżawcy spoczywać będzie również obowiązek przeprowadzenia remontu budynku. Sam budynek ma ogromny potencjał, bowiem po dokonaniu odpowiednich prac modernizacyjnych i dostosowawczych może on uzyskać multifunkcjonalny charakter, umożliwiający zarówno płaskie, jak i pionowe  składowanie ładunków. Dysponuje również dużą ilością komór, dających możliwość mieszania ładunków.

Miesięczny wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości określono na poziomie 127,5 tys. zł netto+podatek VAT. Przy czym przez pierwsze 3 lata ZMPSiŚ proponuje obniżenie stawki do 60%.

Żelbetonowy budynek Elewatora Ewa zbudowano w latach 1934-35, objęty jest on ochroną konserwatora zabytków. Góruje nad terenami portowymi. Jest niewątpliwym i rozpoznawalnym symbolem szczecińskiego portu oraz miasta.

Przyszli dzierżawcy mają 4 miesiące na składanie ofert. Ich otwarcie nastąpi 25 lutego 2015 r. Szczegóły oferty dostępne są na stronie:
http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/przetargi/nieruchomo%C5%9Bci/.