Eksport węgla z Polski może przewyższyć import w 2013 roku

paź 3, 2013 | Polskie nowości

1wegielZakładamy, że przez najbliższych dziesięć lat będziemy eksportować między 4 a 6 mln ton węgla energetycznego – zaznacza Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu.

Prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło wskazuje, że w Polsce wydobyto w 2012 roku nieco ponad 79 mln ton węgla. Z roku na rok wydobycie się kurczy.

– Trend spadkowy w polskim górnictwie będzie kontynuowany – ocenia Jerzy Podsiadło. – W pierwszym półroczu 2013 roku zużyto w Polsce przeszło 39 mln ton węgla. Ponad 20 mln ton zużyły elektownie i elektrociepłownie. Według prognoz zużycie węgla w 2030 roku wyniesie w Polsce 62 mln ton, w tym węgla energetycznego ok. 50 mln ton. W roku 2050 zużycie węgla w Polsce może się kształtować między 30 a 53 mln ton – podkreśla Jerzy Podsiadło.

W roku 2013 z Polski zostanie wyeksportowanych ok. 10 mln ton węgla. Sam Węglokoks ma kontrakty na ok. 9 mln ton węgla. Jednak może nie zrealizować eksportu w takiej wysokości z uwagi na problem z wagonami u przewoźników.

– Zakładamy, że przez najbliższych dziesięć lat będziemy eksportować między 4 a 6 mln ton węgla energetycznego – zaznacza Jerzy Podsiadło. – Głównie ten eksport będzie realizowany do Niemiec, Austrii i Czech. Nie zakładamy eksportu drogą morską.

Import węgla do Polski w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 4 mln 600 tys. ton. W całym 2013 roku do Polski może zostać zaimportowanych ok. 10 mln ton węgla. Eksport węgla z Polski może być nieco większy. Ok. 65 proc. importu węgla do Polski trafia z Rosji. Natomiast 8 proc. stanowi węgiel koksowy z USA.

Arcelor Mittal Poland importuje rocznie ok. 1,5 – 2 mln ton węgla koksowego.

– W USA ze względu na boom na gaz łupkowy mają nadwyżkę węgla energetycznego – mówi Jerzy Podsiadło. – Szacuje się, że Stany Zjednoczone eksportują teraz węgiel do Europy w cenie poniżej kosztów wydobycia. Taka sytuacja może jeszcze potrwać, powodując pewne turbulencje na rynku węgla.

 

Źródło: wnp.pl