Eksperci rozmawiają o szczegółach budowy tunelu pod Świną

kwi 8, 2022 | Polskie nowości

W dniach 7-8 kwietnia 2022 r. w Świnoujściu odbywa się sympozjum, na którym eksperci z branży budowlanej rozmawiają o szczegółach budowy najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce, pod Świną.

Sympozjum pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” organizowane jest przez Urząd Miasta Świnoujście oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Ministerstwo Infrastruktury oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego objęli wydarzenie honorowym patronatem. W wydarzeniu bierze udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Budowa tunelu pod Świną jest jedną z kluczowych inwestycji w tym regionie. Ma ogromne znaczenie na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej i kulturowej – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Sympozjum skierowane jest do szerokiego kręgu interesariuszy, nie tylko inżynierów i techników budownictwa, studentów, ale także do firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego. Na scenie pojawią się ci, którzy na bieżąco uczestniczą w procesie budowy.

Budowa tunelu pod Świną

Przeprawa pod Świną w Świnoujściu, zlokalizowana w ciągu drogi krajowej nr 93, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie zachodniopomorskim. Jej łączna długość to 3 km. Głównym elementem przeprawy jest jednonawowy tunel pod Świną o długość 1,44 km, drążony maszyną TBM (tunnel boring machine).

Drążenie tunelu pod Świną rozpoczęło się 17 marca 2021 r. i zakończyło się we wrześniu tego roku. Obecnie trwają prace przy poszczególnych elementach tunelu (wyjścia ewakuacyjne, komora wjazdowa i wyjazdowa) oraz części naziemnej przeprawy. Obecne zaawansowanie prac wynosi około 80 proc.

Zadanie jest finansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury