Ekologicznie w MTMG

paź 23, 2012 | Port Gdynia

mtmgMTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia od lat stawia na nowoczesne technologie przeładunkowe stając się terminalem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Obecnie  MTMG jest prężnym terminalem uniwersalnym gotowym obsłużyć różnego rodzaju ładunki wymagające wysokiej jakości usług i zachowania europejskich norm ekologicznych. Już pięć lat temu terminal uzyskał międzynarodowy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, którym uwiarygodnił swoją pozycję na rynku jako przeładowcy ukierunkowanego na klienta, o wysokim poziomie świadczonych usług i dążącego do ciągłego ich doskonalenia.

Kolejnym krokiem mającym na celu uczynienie z MTMG-Morskiego Terminalu Masowego Gdynia firmy jeszcze bardziej przyjaznej dla środowiska naturalnego, jest zakupienie specjalnego urządzenia tzw. zraszacza. Urządzenie to zbudowane jest na bazie wozu asenizacyjnego z funkcją hydrosiewnika składającego się z układu pomp umożliwiających poprzez działko np. obsiewać pobocza budowanych autostrad i dróg nasionami roślin;  podlewać pola czy zraszać powierzchnie placów składowych.

– W naszym terminalu będziemy przede wszystkim wykorzystywać funkcje zraszania hałd węgla, którego znaczne ilości teraz przeładowujemy – podkreśla Julian Karaszewski, specjalista ds. technologii i inwestycji MTMG-Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – W znacznym stopniu zostanie ograniczone pylenie na terenie terminala, co na pewno pozytywnie odczują mieszkańcy pobliskich domów. Hałdy z węglem będą zraszane za pomocą działka o regulowanej dyszy. Urządzenie posiada również funkcję mieszania wody z mleczkiem wapiennym – na polewanych taką mieszanką hałdach węglowych tworzyć się będzie tzw. skorupka wapniowa zabezpieczająca przed pyleniem oraz nagrzewaniem się składowanego węgla.

– Urządzenie do zraszania zostało wyprodukowane w Polsce – konkretnie w firmie POMOT w Chojnie – akcentuje Julian Karaszewski. –   Zasięg urządzenia zraszającego wynosi do 50 metrów. Dodatkowo place i zasobnie węglowe oraz ulice w terminalu będą mogły być czyszczone za pomocą znajdującej się z tyłu urządzenia specjalnej „łyżki” , która spłukuje obszar o szerokości około 4 metrów. Urządzenie to przyczyni się nie tylko do większej ochrony środowiska naturalnego przez nasz terminal, ale również do podniesienia estetyki wewnętrznej terminala.

Dodajmy jeszcze, iż na uruchomionym w lipcu 2009 roku parkingu zewnętrznym gdyńskiego terminalu masowego, przeznaczonym aż dla 122 samochodów ciężarowych, został obecnie zainstalowany specjalny namiot, przeznaczony do pobierania próbek zboża w trudnych warunkach atmosferycznych. Samochody ciężarowe ze zbożem w eksporcie mogą wjechać na teren MTMG dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań laboratoryjnych próbek.

– Namiot o długości 20 metrów, szerokości 10 metrów i wysokości 4,20 metra wydzierżawiliśmy na razie na pół roku – nadmienia J. Karaszewski. –  Zainstalowanie namiotu na parkingu zewnętrznym umożliwiło nie tylko obsługę pojazdów ciężarowych z ładunkiem podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, ale pozwoliło również ograniczyć hałas towarzyszący obsłudze pojazdów. Obecnie z naszego parkingu korzysta także Bałtycki Terminal Zbożowy i samochody udające się do tego terminala skorzystają również z wprowadzonych udogodnień.

(źródło: MTMG Sp. z o.o.)