Ekologiczna żegluga zdominuje przyszłość

lis 13, 2014 | Polskie nowości

1CCSEksperci branży światowej żeglugi morskiej uważają, że świat obecnie zwraca się ku niskoemisyjnym technologiom napędowym. Statki przyszłości będą używały źródeł energii i technologii energooszczędnych.

W celu spełnienia wymogów obowiązujących w SECA (specjalnych strefach ograniczonej emisji) polecanym przez ekspertów krokiem w kierunku sprostania wymogom dyrektywy siarkowej jest zastosowanie LNG. Skroplony gaz ziemny. Stosowanie LNG, który jest znacznie czystszy od oleju napędowego, eliminuje emisję dwutlenku siarki i zdecydowanie zmniejsza emisję tlenków azotu i cząstek stałych. Co warte podkreślenia, jest to jedyne paliwo kopalnianie nie emitujące dwutlenku węgla.

Opublikowany raport poleca również system, w którym jednostka może być ładowana energią eklektyczną z kei (ang: „cold ironing”). W tym czasie agregaty prądotwórcze jednostki nie zanieczyszczają powietrza. Ten sposób wg. ekspertów może być nawet neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, jeżeli do produkowania energii będzie wykorzystywana energia odnawialna. Ogniwa odnawialne i systemy oparte na bateriach mogą zasilać małe jednostki lub pewne urządzenia energochłonne, co już nie jest praktyczne przy większych proporcjach maszyn. Jednak nowe koncepcje elektronicznego zarządzania, takie jak sieci DC, mogą przyczynić się do zmniejszenia ogólnego zużycia energii.

Systemy wychwytujące dwutlenek węgla, Carbon capture systems (CCS), umożliwiają  natomiast wykorzystanie paliw kopalnianych przez wychwycenie dwutlenku węgla i przechowywanie lub przekształcenie w formę neutralną ekologicznie. CCS jest przyjętą technologią i może okazać się przydatna do wykorzystywania na pokładach statków, pod warunkiem, że koszty mogą być obniżone i uwięziony dwutlenek węgla może być poddany recyklingowi w sposób ekonomiczny.

Źródło: promy24.com