Dzisiaj jeden z nas zje ostatnią w tym roku bałtycką rybę…

lip 18, 2012 | Gdynia

logoocean2012Opublikowany dziś przez nef (New Economics Foundation) oraz koalicję OCEAN2012 raport ujawnia, że Polska konsumuje więcej ryb, niż wynosi zdolność produkcyjna jej wód terytorialnych, co czyni nas zależnych od produktów morskich pochodzących z importu.

Polscy członkowie koalicji OCEAN2012 maszerujący właśnie w tzw. Marszu Bałtyckim apelują: “Bałtyk też może być pełen ryb!”, ale musimy zacząć działać. Według raportu nef (New Economics Foundation) od dnia 18 lipca wszystkie ryby konsumowane przez Polaków będą pochodziły z importu. Wyznaczona data w symboliczny sposób pokazuje do kiedy wystarczyłoby nam własnych zasobów ryb (licząc od pierwszego stycznia). Nikt z nas nie odczuje jednak tego niedoboru bałtyckich zasobów, gdyż problem maskowany jest przez importowane produkty rybne. Zgodnie z badaniami nef średnio Polak konsumuje ok. 11 kg ryb rocznie (dane na rok 2007). Zapotrzebowanie na produkty rybne stale rośnie, jednak produktywność łowisk systematycznie spada. Główną przyczyną tego zjawiska jest przełowienie – nadmierna eksploatacja zasobów morskich. Sklepowe półki pełne różnego rodzaju rybnych produktów dają złudzenie zasobności europejskich łowisk. W rzeczywistości większość produktów pochodzi spoza wód Unii Europejskiej, gdzie również flota UE prowadzi połowy dalekomorskie. W ten sposób eksportujemy niejako problem przełowienia na kraje trzecie. Raport nef pokazuje, połowa ze wszystkich ryb zjadanych przez Europejczyka pochodzi spoza UE, a przywrócenie i utrzymanie liczebności stad ryb do poziomów zrównoważonych mogłoby zwiększyć niezależność krajów Unii od produktów rybnych z importu. Przełowienie zasobów ryb powoduje nie tylko negatywne skutki środowiskowe, ale generuje wysokie straty ekonomiczne, zarówno w UE jak i w Polsce. Na początku tego roku roku w raporcie “Jobs lost at Sea” specjaliści New Economics Foundation przedstawili swoje szacunki odnośnie potencjalnych korzyści płynących z odbudowy 43 europejskich stad (na ponad 150 istniejących). Opublikowane wyniki wykazały, że przywrócenie jedynie tych 43 stad do poziomu odpowiadającemu MSY (Maksymalny Zrównoważony Odłów) przyczyniłoby się do otrzymania dodatkowych 3,53 miliona ton wyładunku, który byłby odpowiedzią na zapotrzebowanie na produkty z ryb dla nawet 160 milionów Europejczyków**. Dzień zależności od ryb przesunął by się wtedy z 7 lipca na 14 września! W samej tylko Polsce dodatkowe wyładunki, uzyskane w wyniku połowów na poziomie MSY, pozwoliłyby zapewnić dostęp do produktów z ryb dla prawie sześciu milionów obywateli (5,8mln) i zmniejszyłyby zapotrzebowanie na import ryb o 1/3. „Przełowienie bardzo negatywnie wpływa na ekonomię i kosztuje mieszkańców Unii Europejskiej 2,7 miliona funtów i 100 000 miejsc pracy. Podejmowanie przez decydentów decyzji pozwalających na kontynuowanie przełownia przez minimum kolejnych 8 lat (decyzzja/deklaracja???) jest tym bardziej niezrozumiałe w dobie panującego kryzysu ekonomicznego i wysokiego poziomu bezrobocia.” mówi Rupert Crlly z New Economics Foundation. Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia i koordynatorka OCEAN2012 w Polsce przytacza dane pochodzące od Komisji Europejskiej, mówiące o tym, że aż 4-y z 6-ściu badanych stad ryb Bałtyku jest przełowiona, dodając jednak że jest jeszcze szansa na przywrócenie produktywności europejskich stad ryb. “To właśnie teraz podczas trwającego procesu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa wszyscy możemy pokazać politykom, że chcemy skończyć z przełowieniem i oczekujemy, że zostaną zapewnione zasoby ryb również dla przyszłych pokoleń. Wyrażając nasze poparcie dla zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich, zachęcimy decydentów do walki o ambitną reformę europejskiego rybołówstwa.” “Bałtyk też może być pełen ryb!” Pod tym hasłem dwie polskie organizacje członkowskie koalicji OCEAN2012: Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja Sprzątanie Świata – Polska zorganizowały tzw. Marsz Bałtycki – przemarsz otwartym wybrzeżem Morza Bałtyckiego (ponad 320 km), m.in. by zwrócić uwagę na problem przełowienia stad ryb Bałtyku.

Agnieszka Wieczorek