Dr inż. Artur Bejger z Akademii Morskiej w Szczecinie wyróżniony

lis 5, 2012 | Akademia Morska Szczecin

Dr Bejger z dyplomem5Dr inż. Artur Bejger otrzymał wyróżnienie Kapituły Konkursowej podczas targów Technicon Innowacje Gdańsk 2012 za „Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym”. Wynalazek został zaprezentowany w konkursie INNOWACJE.

Celem badań dr. Bejgera było opracowanie metody diagnozowania układów wtryskowych silników okrętowych o małej i średniej mocy na podstawie sygnału fal sprężystej emisji akustycznej oraz opracowanie i wykonanie urządzenia pomiarowego do bezinwazyjnej diagnozy układu wtryskowego silników o zapłonie samoczynnym.

Wyróżnienie dr Bejgera1Przyrząd rejestruje i analizuje zmianę częstotliwości sygnału związanego z układem wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. Wynalazek znacznie usprawni sposób diagnozowania awarii silników okrętowych, w przypadku których brak jest obecnie urządzenia diagnozującego układ wtryskowy w sposób bezinwazyjny – „Dzięki tej metodzie można z dużym prawdopodobieństwem określić znacznie wcześniej stan niesprawności układu wtryskowego – jej zaletą jest to, że dzieje się to jeszcze zanim nastąpią uszkodzenia układu spowodowane uszkodzeniami innego typu. A zatem diagnozujemy problem już podczas początkowej fazy niewłaściwego działania układu wtryskowego” – mówi dr inż. Artur Bejger.
Dodatkowo przyrząd można zastosować do zmodyfikowanych silników, które mają być wprowadzone na statkach przewożących gaz ciekły tzw. LNG, w których zastosowane będą układy dwupaliwowe tzn. paliwowo-gazowe.
Urządzenie ma wysoki potencjał komercyjny. Fundusz Pomeranus Seed zaakceptował projekt do etapu preinkubacji badającej potencjał rynkowy urządzenia. W wyniku procesu preinkubacji utworzona zostanie spółka celowa mająca za zadanie wprowadzenie urządzenia na rynki zbytu zgodnie z wypracowanym biznesplanem.
Dr Bejger zaprezentował swój wynalazek w konkursie INNOWACJE w kategorii „Transport – lądowy, wodny i powietrzny”. Uczestnictwo w targach zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie. Targi odbyły się w nowym gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, gdzie  polscy wynalazcy m.in. prezentowali ponad 100 wynalazków.

Bogna Bartkiewicz