Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekać

kwi 4, 2012 | Deepwater Container Terminal DCT Gdansk

DominiklandaMorza i Oceany: – Jakie plany rozwoju ma DCT na najbliższe lata?

Dominik Landa, Dyrektor Rozwoju Biznesu (na zdjęciu po prawej stronie): – DCT Gdańsk planuje rozwijać się w kierunku bałtyckiego hub’u kontenerowego. Obecne zdolności przeładunkowe terminalu wynoszą około 1 mil TEU rocznie. Wciąż będziemy rozbudowywać istniejące nabrzeże oraz planujemy budowę kolejnej fazy, która około 2015 roku pozwoli osiągnąć nam łączne zdolności przeładunkowe na poziomie sięgającym nawet 4 mln TEU rocznie.

Morza i Oceany: Czy nowe inwestycje, związane są z dynamicznymi przeładunkami kontenerów?

Dominik Landa: – Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez DCT Gdańsk wciąż rośnie i przewyższa nasze zdolności, dlatego musimy stale inwestować. W najbliższym czasie planujemy rozbudowę naszej bocznicy kolejowej, a także zakup nowego sprzętu do obsługi kontenerów oraz adaptację nowych placów składowych.

Morza i Oceany: – Czy w tym roku ruszą zapowiadane inwestycje?

Dominik Landa: – Oczywiście – już rozpoczęliśmy rozbudowę bocznicy kolejowej tak samo jak adaptację nowych placów składowych. Lada dzien otrzymamy zamówione 3 nowe suwnice RTG, których w sumie z końcem maja br. będziemy mieć 16.

Morza i Oceany: – Czy jesteście zadowoleni z I kwartału w przeładunkach kontenerów?

Dominik Landa: – I kwartał 2012 r. pokazuje dobre tendencje rynku (osiągnęliśmy wzrost o ponad 28% w porównaniu do I kwartału 2011 r.). Jeśli te tendencje utrzymają się na dotychczasowym poziomie, nie będziemy mogli narzekać na 2012 rok.

Rozmawiał: Bogdan Tychowski