Dokument podpisany! Normy socjalne w przemyśle stoczniowym w Europie

paź 17, 2013 | Stocznie

1normyWażny dla europejskiego przemysłu stoczniowego dokument, określający normy socjalne w tej branży został po sześcioletnich negocjacjach podpisany 14 października w Brukseli przez pracodawców i pracobiorców oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Dokument przyjęto w trakcie Plenarnego spotkania Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli.

Stronę polską reprezentowali Mirosław Piórek, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”, Krzysztof Żmuda, sekretarz SKPO i Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców ,,Forum Okrętowe”. W spotkaniu uczestniczył także Daniel Calleja Crespo, dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej.

– To dla nas bardzo ważny dokument – ocenia Krzysztof Żmuda. – Będziemy dążyć do tego, aby podpisały go także inne reprezentacje pracodawców. W przyszłości, jeśli dojdzie w Polsce do wznowienia prac Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu, chcielibyśmy, aby również strona rządowa zaangażowała się w przyjecie pewnych ustaleń.

Krzysztof Żmuda dodaje, że podczas Plenarnego spotkania Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli uzgodniono także, iż Komisja Europejska będzie miała nadzór nad nad realizacją zapisów przyjętego dokumentu.

– Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapewnił, że KE będzie monitorować, jak wyglądają warunki pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach w odniesieniu do zapisów wypracowanego wspólnie dokumentu – mówi Żmuda.

Negocjacje związane z wypracowaniem porozumienia w Europejskim Komitecie Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli rozpoczęto w 2006 r. Przedstawiciele stron spotykali się co kilka miesięcy, uzyskać kompromis było bardzo trudno.

– W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy przekonanie, że dojdzie w końcu do podpisania dokumentu. Ale strona pracodawców wniosła kolejne uwagi. Jeszcze w lutym tego roku pracodawcy przedstawili dodatkowych 10 uwag – wyjaśnia Żmuda.

Sekretarz SKPO dodaje, że ustalenia przyjęte w dokumencie będą bazą do podjęcia dyskusji i negocjacji podczas spotkań różnych zespołów i komisji. Polityka sukcesywnych działań nad przyjęciem przez strony pracodawców, pracowników oraz rządu norm oraz standardów w branży okrętowej to skuteczna droga do polepszenia warunków pracy we wszystkich stoczniach.

 

Zdjęcia: Krzysztof Żmuda

Źródło: solidarnosc.gda.pl