Dodatkowe funkcjonalności terminalu LNG zostaną poddane szczegółowej analizie

paź 2, 2012 | Terminal LNG

plac budowy terminal lng 6 20120306 10937625582 października br. Polskie LNG zwróciło się do największych firm doradczych funkcjonujących na polskim rynku z zapytaniem o informację w zakresie wykonania opracowania dotyczącego potencjalnych możliwości rozszerzenia funkcjonalności terminalu LNG.

Spółka Polskie LNG, której głównym zadaniem jest budowa i dalsza eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu zamierza przeanalizować jakie dodatkowe funkcjonalności polski terminal powinien zaoferować swoim przyszłym klientom. W tym celu zostanie przygotowane opracowanie, które pozwoli uzyskać odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące kierunków rozwoju powstającej właśnie w Świnoujściu infrastruktury. Stworzenie tego dokumentu oraz wnioski z niego wynikające, pozwolą na zdobycie rzetelnych informacji, które ułatwią podjęcie decyzji biznesowych dotyczących ewentualnej rozbudowy terminalu.

Wychodzimy z założenia, że kapitał, który został przeznaczony na budowę terminalu LNG, musi zostać maksymalnie wykorzystany, a w przyszłości przynosić jak największy zwrot. Chcemy, by nasz terminal pełnił istotną funkcję na energetycznej mapie Polski i regionu, oferując swoim klientom szeroką paletę możliwości jego biznesowego wykorzystania. Jeśli mamy ambicję, aby terminal LNG był postrzegany nie tylko przez pryzmat jego podstawowej funkcjonalności – odbioru i regazyfikacji LNG, musimy przygotować odpowiednią bazę wiedzy, by zaoferować w przyszłości rynkowi produkty, które spotkają się z jego oczekiwaniami. – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG.

W latach 1971-2011 rynek LNG wzrósł na świecie 65-krotnie. Produkcja gazu ziemnego wzrastała w tym czasie o 3,9% rocznie, podczas gdy produkcja LNG zwiększała się co roku średnio aż o 14,6%. Obecnie rynek LNG stanowi już ponad 32% światowego handlu gazem ziemnym. Równolegle do wzrostu produkcji i udziału LNG w globalnym rynku gazu, pojawiają się nowe możliwości jego zastosowania.
W ramach opracowania analizie zostaną poddane m.in. możliwości rozwoju rynku LNG w Polsce, a także kwestie szczegółowe jak np. opcja rozbudowy terminalu o infrastrukturę służącą do przeładunku LNG do cystern samochodowych/kolejowych oraz wykorzystanie LNG jako paliwa dla statków. Przeanalizowane zostaną także funkcjonalności, które z powodzeniem są wykorzystywane w funkcjonujących już terminalach na całym świecie.

Maciej Mazur
Kierownik ds. Komunikacji i PR