Dobry rok dla żeglugi śródlądowej, jednak wieloletnia zapaść trwa

sie 7, 2014 | Polskie nowości

1barkaaaŻegluga śródlądowa przetransportowała w ub. roku nieco ponad 5 mln ton ładunków, tj. o 10,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Spadła natomiast praca przewozowa, do 768 mln tonokm, czyli o 5,8 proc. Oznacza to, że barkami wożono więcej towaru na krótsze odległości, wynika z opublikowanego dziś przez GUS zestawienia.

Średnio 1 tonę ładunku przewoziły one na odległość: 252,6 km – w transporcie międzynarodowym i 25,6 km – w transporcie krajowym.

Ten pierwszy rodzaju transportu (eksport, import, tranzyt, przewozy między portami zagranicznymi) miał 55,8 proc. udziału w łącznych przewozach żeglugą naszych armatorów śródlądowych – 2,8 mln ton i zmalał o 4,1 proc. r/r. Mniej przewieźli oni towarów między portami zagranicznymi (o 6,4 proc.), a udział usług kabotażowych zmalał do 60,8 proc. w łącznym transporcie międzynarodowym branży.

Wzrosły natomiast przewozy ładunków eksportowanych (o 9 proc.). Głównym kierunkiem eksportu towarów żeglugą śródlądową (stanowiącym 23,7 proc. ogółu przewozów międzynarodowych) były Niemcy.

W porównaniu z 2012 r., w ub.roku armatorzy zwiększyli przewozy krajowe – o 35,6 proc., do 2,23 mln ton, przy spadku pracy przewozowej o 38,3 proc. – do 57 mln tonokm.

W Polsce w strukturze przewożonych ładunków w 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominowały: rudy metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa (48,8 proc.) oraz węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny (13,7 proc.).

Według danych GUS, w ub.r. nie zmieniła się łączna długość sieci śródlądowych dróg wodnych i wynosiła 3655 km. Z tego 2417 km przypadało na uregulowane rzeki żeglowne, 644 km – na skanalizowane odcinki rzek, 336 km – kanały, a 259 km – jeziora żeglowne.

Faktycznie jednak, ze względu na stan techniczny (a także poziom wód), eksploatowanych przez żeglugę było 3384 km (92,6 proc.) dróg żeglownych. Zarazem niecałe 6 proc. wszystkich dróg wodnych przypadało na te o znaczeniu międzynarodowym, tj. klasy IV i V. Charakteryzują one możliwość pływania jednostek o ładowności odpowiednio ok. 1000 ton (klasa IV) i do 3000 ton (klasa V), co poprawia znakomicie efektywność żeglugi.

Źródło: wnp.pl