Dobry początek dla portów Szczecina i Świnoujścia

lut 4, 2012 | Port Szczecin

kontenerDobrze rozpoczął się bieżący rok dla portów w Szczecinie i Świnoujściu. W pierwszych dwóch miesiącach roku, przeładunki osiągnęły poziom 3 241,2 tys. ton, co stanowi wzrost o 10,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.
O 26,6% wzrosły przeładunki towarów masowych osiągając poziom 377,3 tys. ton. Obroty drobnicy wyniosły z 1 235,9 w 2010 roku do 1 480 tys. ton w styczniu i lutym bieżącego roku, co stanowi wzrost o 19,8%. Znaczące wzrosty odnotowano w przeładunkach drewna oraz ropy i jej przetworów. W przypadku drewna obroty w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy ubiegłego roku wzrosły o 44,4% osiągając poziom 1,3 tys. ton. Przeładunki ropy i jej przetworów wzrosły w porównaniu do 2010 roku aż o 50,5% z poziomu 161,1 tys. ton w roku 2010 aż do 242,4 tys. w pierwszych miesiącach roku bieżącego.

Niewielkie spadki odnotowaliśmy w przeładunkach węgla, o 6,3%, rudy o 12,7% i zboża o 10%.

 

Bronisław Komorowski, Prezydent RP podpisał ustawę „0” % VAT dla portów.