Dni Skandynawskie z udziałem portu Szczecin-Świnoujście

kwi 21, 2015 | Polskie nowości

1dniskandynawskieports„Realizowane i planowane projekty rozwoju infrastruktury portowej” – to temat przewodni prezentacji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście  podczas Polsko-Duńskiego Forum Portowego zorganizowanego w ramach tegorocznych Dni Skandynawskich, które odbyły się  w dniach 16-19 kwietnia br. w Szczecinie.

Głównym celem Forum była wymiana doświadczeń i poszerzenie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Danii i Polski związanymi z rozwojem i eksploatacją infrastruktury portowej. Rozmowy biznesowe prowadzone były w ramach organizowanego seminarium oraz towarzyszących spotkań bilateralnych (B2B – ang. Business to Business).

Kluczowymi zagadnieniami wokół, których skupiały się tegoroczne dyskusje były projekty i inwestycje realizowane w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w portach Szczecin i Świnoujście, który z uwagi na zakres realizowanych projektów inwestycyjnych należy do liderów w regionie.

W latach 2007-2014 modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej w Szczecinie i Świnoujściu pochłonęła kwotę przekraczającą 600 mln złotych. Na kolejne lata Spółka ma dalsze ambitne plany inwestycyjne. Zaplanowany na lata 2015-2022 pakiet inwestycyjny zakłada wydatkowanie sumy ponad 1,3 mld złotych. W sumie w obu portach na przestrzeni lat 2007-2022 zainwestowanych będzie blisko 2 mld złotych.

Do zrealizowanych, bądź będących na ukończeniu inwestycji należą zarówno te typowo morskie, jak budowa w Świnoujściu nowego szóstego stanowiska promowego (oznaczonego numerem 1) umożliwiającego przyjmowanie dużych promów do 220 m długości, czy budowa stanowiska statkowego na terminalu LNG. Natomiast w szczecińskim porcie  w okolicach elewatora Ewa przebudowywane jest nabrzeże Zbożowe oraz budowane nowe nabrzeże Niemieckie. Drugą grupę stanowią w obu portach inwestycje techniczne, takie jak przebudowa dróg, linii kolejowych i budowa parkingów. Przyszłe inwestycje ukierunkowane są na dalszą poprawę dostępności do portów, a także przystosowanie Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Zakłada się budowę stanowiska statkowego do eksportu LNG  w Świnoujściu. W obydwu portach planuje się również dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej.

Obok portów w Szczecinie i Świnoujściu uczestnikom seminarium przybliżono duński port w Esbjerg. Omówiono także priorytety polskiej polityki morskiej oraz strategię dla portów morskich – referowała Monika Niemiec-Butryn z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Z kolei rolę portów morskich i śródlądowych w rozwoju Pomorza Zachodniego zaprezentował Krzysztof Żarna, dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania omówiono także zagadnienia związane z pogłębieniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m.

 

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ