Dni Drzwi Otwartych w Akademii Morskiej w Szczecinie

kw. 14, 2015 | Szczecin

1dni otwarte 201517 i 18 kwietnia Akademia Morska zaprasza do odwiedzenia, zwiedzenia i poznania jedynej uczelni morskiej w naszym regionie! Każdy chętny będzie miał możliwość wejść tam, gdzie uczą się studenci i szkolą wytrawni marynarze, będzie mógł popływać „na sucho” i wprowadzić statek do portu. A maturzyści otrzymają w dziekanatach pakiet informacji nt. rekrutacji i studiów na szczecińskiej „AeMce”.

17  KWIETNIA 2015 (PIĄTEK) GODZ.12:00-16:00

Wydział Nawigacyjny, główny budynek uczelni – Wały Chrobrego 1-2

•    Symulator DP (Dynamic Positioning – dynamicznego pozycjonowania) – sala  412; system precyzyjnego manewrowania statkiem, umożliwia on statkom za pomocą ich własnego napędu, utrzymywać pozycję lub manewrować z wysoką dokładnością

•    Symulator GMDSS (Global Maritime Distress Safety System – ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) – sala 411; system łączności realizujący połączenia w sytuacjach awaryjnych, w system ten wyposażone są wszystkie statki realizujące podróże morskie, łączność odbywa się za pomocą urządzeń satelitarnych i konwencjonalnych
UWAGA! OTWARTE od godz. 15.00

•    Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG – sala 214; pracownia z symulatorem LNG (skroplonego gazu ziemnego) – miejsce szkoleń osób obsługujących terminale LNG; to pierwsze w Polsce i jedyne takie laboratorium w tej części Europy

•     Symulator ARPA (Automatic Radar Plotting Aid – radarowy system antykolizyjny) – sala 307; system pozwala śledzić obiekty wykryte przez radar, na podstawie własnych parametrów ruchu oraz śledzonych obiektów wylicza parametry ruchu tych obiektów, jednocześnie identyfikując obiekty niebezpieczne – poruszające się kursem kolizyjnym

•    Symulator ECDIS (Electronic Chart Display and Information System – system map elektronicznych i przetwarzania informacji nawigacyjnych) – sala 208 lub 213; system współpracuje praktycznie ze wszystkimi urządzeniami nawigacyjnymi znajdującymi się na mostku, pozwala na wizualizację sytuacji nawigacyjnej na jednym lub kilku monitorach i umożliwia nawigatorowi podjęcie trafnej decyzji w sytuacjach kolizyjnych, ECDIS wyposażony jest w bazę danych zawierającą wszystkie dane na temat akwenów, portów, systemów meldunkowych, pływów
i prądów pływowych występujących na akwenie

•     Symulator Inspekcji Statku – sala 131; umożliwia wirtualną wycieczkę po statku – masowcu, zbiornikowcu, kontenerowcu lub platformie, bez konieczności mustrowania na statek

•     Instytut Geoinformatyki – sala 33 (parter, wejście z holu głównego); pokaz specjalistycznego sprzętu hydrograficznego – robot podwodny i sonar oraz geodezyjnego – tachimetry (do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości) i GPS

•    Planetarium – sala 218; pokaz nieba północnego, równikowego i południowego, obserwacja ruchu ciał niebieskich, opowieści o gwiazdozbiorach bardziej i mniej widocznych gołym okiem

Wydział Mechaniczny, główny budynek uczelni Wały Chrobrego 1-2

•    Symulator Siłowni Okrętowej – sala 274; pełnozadaniowy symulator w wersji sprzętowej – prezentacja trójwymiarowa pomieszczeń siłowni, umożliwia wirtualne prowadzenie czynności operacyjnych w obsłudze siłowni okrętowej – otwieranie, zamykanie zaworów, zmianę nastaw zadajników, przełączników; posiada nowoczesne urządzenia monitorujące

•    Laboratorium Siłowni Okrętowej – hala na podwórzu (wyjście z budynku); prawdziwy silnik i urządzenia monitorujące jego pracę

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, budynek przy ul.  H. Pobożnego 11

•    Laboratorium Ładunkoznawstwa – sala 227; wyposażone w przyrządy i urządzenia do określania właściwości ładunków w aspekcie bezpiecznego przewozu, tj. np. granica płynności, temperatura zapłonu, wilgotność

18  KWIETNIA 2015 (SOBOTA), GODZ.10:00-14:00

Wydział Nawigacyjny, główny budynek uczelni – Wały Chrobrego 1-2

•    Symulator nawigacyjno-manewrowy Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego – sala 412; wielozadaniowy symulator mostka nawigacyjnego statku, wyposażony w rzeczywisty i symulowany ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy, to wirtualne porty, wirtualne statki, „bujający” mostek nawigacyjny

UWAGA! OTWARTE od godz. 12.30

•    Symulator DP (Dynamic Positioning – dynamicznego pozycjonowania) – sala  412;

UWAGA! OTWARTE od godz. 12.00

•    Symulator GMDSS (Global Maritime Distress Safety System – ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) – sala 411

•    Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG – sala 214

•    Symulator ARPA (Automatic Radar Plotting Aids – radarowy system antykolizyjny) – sala 307

•    Symulator ECDIS (Electronic Chart Display and Information System – system map elektronicznych i przetwarzania informacji nawigacyjnych)  – sala 208 lub 213

•    Symulator Inspekcji Statku – sala 131

•    Instytut Geoinformatyki – sala 33 (parter, wejście z holu głównego)

•    Planetarium – sala 218

Wydział Mechaniczny, główny budynek uczelni – Wały Chrobrego 1-2

•    Symulator Siłowni Okrętowej – sala 274

•    Laboratorium Siłowni Okrętowej – hala w podwórzu (wyjście z budynku)

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, budynek przy ul.  H. Pobożnego 11

•    Laboratorium Ładunkoznawstwa – sala 227

AM Szczecin