Dialog w sprawie terminalu LNG w Świnoujściu

paź 1, 2013 | Terminal LNG

1TerminalLNGPrzedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji i urzędów, służb i placówek oświatowych z regionu spotkali się w poniedziałek ze spółką Polskie LNG, budującą w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Druga sesja dialogowa miała na celu prezentację odpowiedzi spółki na wszystkie zgłoszone przez partnerów społecznych oczekiwania oraz przedstawienie konkretnych zobowiązań oraz projektów, które – zgodnie z polityką społecznego zaangażowania – spółka postara się wesprzeć.

– Nie sposób nie zgodzić się z tezą, że budowa tak dużej inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, w istotny sposób oddziałuje na życie społeczności lokalnej – przyznają władze Polskiego LNG.

Wiąże się to z licznymi oczekiwaniami względem inwestora.

– Dialog Społeczny Polskiego LNG to strategiczna inicjatywa pozwalająca spółce w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju poprzez dyskusję podczas spotkań ze społecznością lokalną – powiedział Rafał Wardziński, prezes zarządu Polskie LNG S.A.

Aktywna współpraca z reprezentantami kluczowych podmiotów i grup społecznych związanych z budową terminalu rozpoczęła się w październiku 2012 r. Już w marcu 2013 r. odbyła się pierwsza Sesja Dialogowa, na której inwestor poznał wszystkie oczekiwania interesariuszy. Teraz zakończyła się druga sesja, podczas której inwestor miał możliwość szczegółowo odnieść się do wszystkich zgłoszonych postulatów. Na tej podstawie zostaną podjęte, bądź będą kontynuowane poszczególne działania.

– Terminal LNG jest obecnie jednym z największych i najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, a przede wszystkim inwestycją długookresową. Po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przez wiele lat będzie elementem Świnoujścia. Jako spółka rozumiemy, że podejmowane przez nas działania są ściśle związane z funkcjonowaniem otoczenia, dlatego za swój priorytet uznaliśmy budowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi w Świnoujściu i województwie zachodniopomorskim – dodaje Rafał Wardziński.

Jakie oczekiwania zgłaszali partnerzy społeczni? Głównie dotyczące bezpieczeństwa (np. zamontowania monitoringu na drodze dojazdowej do terminalu, doposażenia miejskiego szpitala czy też zakupu paralizatorów elektrycznych dla policjantów ze Świnoujścia); spraw lokalnych (np. współpracy z Urzędem Miasta w zakresie dróg dojazdowych do fortów i latarni morskiej); ochrony środowiska (np. podjęcia współpracy ze Stacją Morską w Międzyzdrojach Uniwersytetu Szczecińskiego) i edukacji (np. w zakresie cyklicznego informowania społeczności lokalnej o technologii LNG).

Źródło: wnp.pl