Decyzja kierunkowa o wykupie akcji pracowniczych podjęta

paź 11, 2012 | Port Szczecin

Konferencja 09 08 2011 r 018Zarząd spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podjął decyzję kierunkową odnośnie wykupu akcji pracowniczych.
Przeprowadzona w ostatnim czasie analiza możliwości finansowych ZMPSiŚ SA pozwala określić datę rozpoczęcia szerokiego programu wykupu przez Spółkę akcji pracowniczych, który będzie trwał w sumie 7 lat. Jego zasadnicza część będzie przebiegać w latach 2015-2019, czyli w okresie kiedy spółka zrealizuje obecnie trwający bardzo ambitny program inwestycyjny i będzie dysponować wolnymi środkami pieniężnymi które przeznaczy na wykup akcji. Przez ten okres zamierza się sukcesywne wykupić ponad 90% wszystkich akcji pracowniczych. Cena wykupu akcji w 2015 roku ma wynieść 80 zł za 1 akcję. W kolejnych latach zakłada się rewaloryzację tej ceny o wskaźnik inflacji. Środki finansowe na wykup akcji pochodzić będą z zysków netto Spółki.
Biorąc jednak pod uwagę duże zainteresowanie wykupem akcji, zaawansowany wiek części akcjonariuszy i związane z tym oczekiwania przyspieszenia tego procesu, Zarząd Spółki zamierza dokonać wcześniejszego wykupu ograniczonej liczby akcji będących w posiadaniu najstarszych akcjonariuszy. Wykup ten ma przebiegać w latach 2013 i 2014, w których zakłada się przeznaczyć na ten cel środki pochodzące z zysku netto za lata 2012 i 2013. W tych latach planuje się wykup łącznie ok. 10 % akcji pracowniczych po cenie 80 zł za 1 akcję. Należy pokreślić, iż cena wykupu ustalona na poziomie 80 zł jest zbieżna z oczekiwaniami przeważającej części akcjonariuszy, którzy w ostatnim czasie zgłosili Spółce pisemną deklarację chęci zbycia swoich akcji.
Zarząd Spółki podkreśla jednak, że ostateczna procedura wykupu akcji będzie uzależniona od możliwości finansowych ZMPSiŚ S.A., które w sytuacji wdrożenia szerokiego programu inwestycyjnego są ograniczone, a także od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych niezbędnych do realizacji procesu wykupu akcji.