Debata polsko-czeska z udziałem prezydentów

maj 24, 2013 | Port Szczecin

1polska-czechyWspółczesność i trendy rozwojowe czesko-polskich stosunków gospodarczych – debata z udziałem Portu Szczecin-Świnoujście

W dniu 24 maja 2013 w sali Pod Kopułą, w budynku Ministerstwa Gospodarki, odbyła się konferencja na temat współczesności i trendów rozwojowych czesko-polskich stosunków gospodarczych.

Spotkanie na temat współpracy czesko-polskiej odbyło się między innymi z udziałem prezydentów Czech i Polski – Miloša Zemana i Bronisława Komorowskiego, a także wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Milana Hovorki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej oraz Pawła Tamborskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Głównymi punktami konferencji  były dwie debaty. W pierwszej z nich, zatytułowanej „Rozwój infrastruktury i korytarzy transportowych – impuls dla konkurencyjności przedsiębiorstw w Europie Środkowej”,  aktywnie uczestniczył przedstawiciel ZMPSiŚ SA. Do udziału w tym panelu zostali zaproszeni Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Petr Forman – wiceprezes zarządu Plavba a vodni cesty o.p.s., Petr Kužel – prezydent Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej, Petr Žaluda – prezes Kolei Czeskich oraz  Jarosław Siergiej – prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Hasło drugiej debaty to „Inwestycje i wzajemna współpraca w dziedzinie energetyki i polityce energetycznej UE”. Do udziału w niej zostali zaproszeni Daniel Beneš – dyrektor generalny ČEZ, Jan Chadam – prezes Gaz-Systemu, Piotr Chełmiński – członek zarządu ds. petrochemii PKN Orlen, Tomáš David – dyrektor generalny EP Energy, Grzegorz Tomasik – członek zarządu PSE i Hanna Trojanowska – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki RP.

Organizatorem Konferencji była Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Ministerstwo Gospodarki.

Dla portów w Szczecinie i Świnoujściu udział w takiej debacie ma duże znaczenie. Przewozy tranzytowe z/do Republiki Czeskiej przez Szczecin i Świnoujście od wielu lat stanowią istotną pozycję w obrotach obu portów. Ich potencjał i możliwości przeładunkowe pozwalają na obsłużenie całego morskiego tranzytu czeskiego, zarówno w relacjach importowych, jak i eksportowych. Nie bez znaczenia jest także korzystna lokalizacja – zarówno Szczecin, jak i Świnoujście to najbliższe porty dla najważniejszych czeskich ośrodków przemysłowych.  

Dotychczasowe doświadczenia portów w Szczecinie i Świnoujściu są dowodem na to, że wzajemna współpraca pomiędzy Polską a Republiką Czeską w wielu dziedzinach, w tym w transporcie, może być rozwijana z sukcesem.