Debata o transporcie morskim i żegludze śródlądowej

mar 19, 2015 | Polskie nowości

1debataotmizsZagadnienia dotyczące aktualnej polityki transportowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu morskiego i żeglugi śródlądowej były tematem wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Doroty Pyć podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (17 marca 2015 r.)

– Nadmorskie położenie Polski stanowi szczególne dobro narodowe o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa oraz dla pozycji kraju w stosunkach międzynarodowych. Dlatego transport morski powinien stanowić istotny kierunek w rozwoju polityki transportowej państwa, jak i polskiej gospodarki – powiedziała wiceminister.

Wiceminister podkreśliła, że aktualna polityka transportowa państwa jest określona w dokumencie „Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” (SRT). Istotą Strategii jest wskazanie celów i działań, których realizacja pozwoli stworzyć w Polsce nowoczesny system transportowy. Spójna sieć autostrad, dróg ekspresowych i kolei o wysokim standardzie, rozwinięta sieć lotnisk, portów morskich i dróg wodnych śródlądowych oraz systemów transportu publicznego to zadania postawione w SRT, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki.

Podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (KT PAN) omawiano również problem redukcji emisji spalin na Bałtyku poprzez wprowadzenie gazu skroplonego LNG jako alternatywnego paliwa okrętowego z wykorzystaniem gazoportu w Świnoujściu. Kolejnym punktem dyskusji były kwestie aktualnego stanu oraz możliwości aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej i na rzece Wiśle.

KT PAN, zrzeszający wybitnych przedstawicieli polskiej nauki zajmujących się wszystkimi aspektami transportu, prowadzi prace badawcze, edukacyjne i wdrożeniowe. Poprzez organizację spotkań i konferencji pełni rolę forum wymiany doświadczeń i dyskusji. W skład komitetu wchodzą wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe i instytuty zaplecza naukowo-badawczego, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.

 

MIiR