Debata o korytarzach transportowych na Forum Fracht 2015

maj 4, 2015 | Polskie nowości

1BCTptasznikKoordynacja działań oraz ustalanie priorytetów inwestycji to w tej chwili największe wyzwania, przed jakimi staje polska logistyka – mówił Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w trakcie Forum Fracht, które odbyło się 29 kwietnia w gdańskim centrum Amber Expo.

Wśród gości Forum znaleźli się przedstawiciele portów, terminali kontenerowych, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury i przedstawiciele władz centralnych. Dyskusje i prezentacje koncentrowały się wokół wpływu budowy unijnych korytarzy transportowych na polską logistykę oraz potrzeb i wyzwań, przed jakimi staje transport intermodalny.

Rozwój transeuropejskich sieci transportowych wpłynie na układ logistyki na starym kontynencie. Inwestycje w budowę 9 szlaków przebiegających przez Europę na linii wschód-zachód i północ-południe ma przynieść efekt w postaci koncentracji strumieni towarowych, co znacznie obniży koszty transportu towarów oraz wpłynie na mniejsze obciążenie lokalnych sieci transportowych. Dlatego też prowadzący pierwszy z paneli prof. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni zadał pytanie o priorytety inwestycyjne i wyzwania przy tworzeniu punktów węzłowych.

Powinniśmy koncentrować środki na inwestycjach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Korytarza. Dopiero, gdy sieć bazowa będzie działała sprawnie, zajmijmy się połączeniami lokalnymi – mówił prezes Szymborski. – Udało się doprowadzić do rozpoczęcia prac nad rewitalizacją linii 201. To wielki sukces. Teraz pomyślmy o przejściu granicznym Zwardoń-Skalite. Dopiero gdy udrożnimy połączenia transgraniczne, będziemy mieć szansę na obsługę ładunków tranzytowych, nie tylko ze Słowacji czy Węgier, ale nawet i z Turcji. I to jest prawdziwa wartość dodana korytarzy transportowych.

Linia kolejowa 201 to dawna magistrala węglowa, łącząca port w Gdyni ze Śląskiem. Obecnie zapomniana i niezelektryfikowana może w przyszłości zapewnić gdyńskim terminalom alternatywę dla coraz bardziej zatłoczonej linii nr 9, łączącej Trójmiasto z Warszawą – intensywnie wykorzystywanej zarówno przez ruch towarowy jak i pasażerski. Na konieczność udrożnienia linii nr 201 wskazywał Urząd Transportu Kolejowego oraz liczni eksperci, m.in. w raportach opracowanych przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR (który miał premierę podczas ubiegłorocznego Forum Fracht). W trakcie tegorocznego Forum, Andrzej Pawłowski z zarządu

PKP PLK potwierdził, że rewitalizacja linii znajduje się w planach inwestycyjnych.

Przejście kolejowe Zwardoń-Skalite to dawne przejście graniczne pomiędzy Polską a Słowacją, gdzie nachylenie stoku uniemożliwia przejazd składu całopociągowego i wymusza dzielenie go na mniejsze części oraz korzystanie z dodatkowych lokomotyw, co wydłuża  czas obsługi pociągów oraz zwiększa koszty.

Kolejnym pytaniem, jakie postawił przed dyskutantami prof. Grzelakowski, była kwestia sposobu zarządzania infrastrukturą i tego, czy odpowiada ona wymaganiom rynku.

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak chcemy zarządzać korytarzem w Polsce koordynując działanie wielu podmiotów. Sam zarządca nie może ograniczać wolnego rynku, bo w samej idei korytarza zawiera się otwarcie na wiele podmiotów. – odpowiadał prezes Szymborski. – Warto pomyśleć np. o platformie informatycznej, która zintegruje wszystkich użytkowników korytarza. Takich rozwiązań brakuje w Polsce. Od dwóch lat namawiamy wielu partnerów do stworzenia wspólnej platformy komunikacyjnej w portach. Z wielką przykrością stwierdzam, że ministerstwa administracji i cyfryzacji, gospodarki, ani nawet infrastruktury, nie były tym zainteresowane. A jeśli korytarze transportowe mają działać sprawnie, musimy połączyć Gdynię z Kutnem, Szczecin ze Sławkowem, celników ze spedytorami a terminale śródlądowe z portami.


BCT