DCT liderem przemysłu kontenerowego Europy Środkowo-Wschodniej

maj 28, 2012 | Deepwater Container Terminal DCT Gdansk

AdamZPolska stoi przed ogromną szansą, by stać się kluczowym elementem łańcucha logistycznego między Azją a Rosją i Europą Środkowo-Wschodnią. Dzięki temu nasz kraj może zyskać miliardy złotych z ceł, VAT oraz innych podatków, a wzrost zatrudnienia z tym związany może sięgnąć nawet 18 tys. nowych miejsc pracy.

By cel ten mógł zostać zrealizowany, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę portową, umożliwiające dynamiczny wzrost polskiego przemysłu kontenerowego. Geograficzna bliskość Polski z Rosją i innymi krajami z ograniczonym dostępem do morza, które będą w najbliższym czasie głównymi motorami napędzającymi gospodarkę europejską, otwiera przed Polską, a w szczególności przed DCT Gdańsk, wręcz nieograniczone możliwości rozwoju. Sektor kontenerowy potrzebuje także kompletnej i spójnej polityki, która wyrówna szanse konkurowania portów Polskich z największymi portami niemieckimi czy holenderskimi. DCT Gdańsk, jako lider sektora, aktywnie buduje zaplecze managerskie tak, by skutecznie konkurować z największymi graczami na rynku.

W ramach realizowanej strategii do kadry kierowniczej dołączył Adam Żołnowski należący do czołówki managerów polskich w obszarze strategii i relacji korporacyjnych. Adam Żołnowski, dotychczas Dyrektor w PricewaterhouseCoopers (PwC), odpowiedzialny był za sektor inwestycji zagranicznych. Adam zdobywał swoje bogate doświadczenie zawodowe m.in. jako Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ciągu kariery zawodowej pracował z największymi międzynarodowymi firmami, m.in. z LG, Samsung, Sharp, TRW, EoN, pomagając im w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Adam był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem Komisji Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych oraz doradcą rządu Uzbekistanu. Aktywnie pracował na rzecz sektora publicznego w Polsce m.in. prowadząc w PwC projekt tworzenia i wdrożenia strategii inwestycyjnej dla Pomorza. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych inwestycjom zagranicznym i konkurencji. Adam Żołnowski ukończył Uniwersytet Gdański, a także University of Sussex. Ukończył aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz Executive Management Program w Szwecji. – Zaangażowanie Adama w strategię i relacje korporacyjne DCT Gdańsk to część naszego planu zmierzającego do zwiększenia konkurencyjności naszego terminalu – mówi Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk.

– Polski przemysł portowy zmaga się z poważną konkurencją portów północnoeuropejskich, takich jak Hamburg czy Rotterdam, które tradycyjnie były używane jako główne porty przeładunkowe, obsługujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego sektor ten potrzebuje strategii i przywództwa, by przeprowadzane reformy i wdrażane polityki mogły wzmocnić jego rolę w Polsce. Jestem przekonany, że Adam, który posiada bardzo bogate doświadczenie, jest właściwą osobą, by kontynuować proces tworzenia strategii dla przemysłu kontenerowego, zapoczątkowany przez DCT Gdańsk w 2011 r. – dodaje Boris Wenzel.

Jadwiga Grabowska