DCT Gdańsk od 5 lat rewolucjonizuje model transportu kontenerowego…

paź 11, 2012 | Deepwater Container Terminal DCT Gdansk

DCT0312Szanowni Państwo, w imieniu DCT Gdańsk mam zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste obchody 5-tych urodzin naszej firmy połączone z konferencją prasową poświęconą otwarciu dodatkowej przestrzeni składowej na naszym placu.
15.10.2912 – godz.14 w siedziba firmy.
Terminal kontenerowy DCT Gdańsk już od pięciu lat rewolucjonizuje model transportu kontenerowego na Morzu Bałtyckim. Jesteśmy dumni mogąc poszczycić się ponad 50% udziałem w rynku polskich przewozów kontenerowych oraz mianem bałtyckiego hubu dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.
Nasze urodziny staną się okazją do podsumowania pięciu lat wytężonej pracy, a także do zaprezentowania wizji naszego rozwoju w najbliższych latach.
Udział w spotkaniu potwierdzili Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, a także służby i inspekcje, z którymi współpracujemy od początku istnienia terminalu.

Jadwiga Grabowska,
PR & Employee Relations Coordinator
DCT Gdansk S.A.

Historia

DCT Gdańsk to pierwszy terminal w basenie Morza Bałtyckiego zdolny do obsługi statków klasy Post-Panamax, zarówno ze względu na głebokość podejść i stanowisk postojowych, jak również z uwagi na infrastrukturę i wyposażenie nabrzeża. Po zakończeniu budowy pierwszego etapu rozwoju, w październiku 2007 roku, terminal rozpoczął działalność operacyjną skutecznie zdobywając swój udział w rynku przeładunków kontenerowych.
Koncepcja budowy głebokowodnego terminala w Gdańsku powstała w połowie lat 90-tych, wraz ze wzrostem morskiego obrotu kontenerowego w tej części Morza Bałtyckiego. Spółka DCT Gdańsk została wybrana do zaprojektowania, budowy i obsługi nowego, niezależnego, głębokowodnego terminala kontenerowego – największego tego typu na Bałtyku. Lokalizacja inwestycji nieopodal Portu Północnego w Gdańsku oferuje szereg unikalnych zalet takich jak np. głęboki tor wodny, niezbędny dla dostępu statków typu „Baltimax”, czy całoroczny, łatwy dostęp do nabrzeża związany z brakiem zalodzenia i pływów morskich. Zwiększone zapotrzebowanie na towary konsumpcyjne w Polsce, wzrost obrotów handlowych z innymi krajami UE, globalizacja, oraz standardy i wymogi nowoczesnej logistyki wskazywały na potrzebę budowy nowoczesnego, intermodalnego terminala kontenerowego. DCT Gdańsk dąży do zaspokojenia potrzeb rynku poprzez ciągłe inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, dostarczając swoim klientom najwyższej jakości usług. DCT Gdańsk jest spółką zarejestrowaną w Polsce, będącą w większości własnością GIF II (Global Infrastructure Fund II), specjalnego funduszu zarządzanego przez Macquarie Group of Companies z siedzibą główną w Australii.
Budowa terminala rozpoczęła się w październiku 2005 roku i jej realizacja opierała się na współpracy firm doświadczonych w tego typu inwestycjach z Polski, Holandii i Niemiec. Rozwój terminala DCT Gdańsk został zaplanowany w czterech fazach. Pierwszy etap obejmował budowę sztucznego pirsu o 800 m długości i 315 metrów szerokości. Materiał go wypełniający powstał w wyniku prac refulacyjnych prowadzonych wokół, dzięki czemu nabrzeże przeładunkowe o długości 650 metrów ma 16,5 metrów głębokości – więcej niż na jakimkolwiek innym bałtyckim terminalu kontenerowym. Największe statki wpływające na Bałtyk (klasy „Baltimax”) mają 15 metrów zanurzenia i mogą bez problemu zostać przyjęte do obsługi przy nabrzeżu DCT Gdańsk.
Realizacja prac budowlanych na kilku etapach wymagała zastosowania specjalnych metod i sprzętu, jak również najnowszych technologii. Przy budowie terminala zastosowano po raz pierwszy w Polsce jedne z największych profili stalowych ze stali o podwyższonej odporności na korozję. Specjalnie do realizacji prac związanych z pogrążaniem i kotwieniem ścianki szczelnej sprowadzono do Polski wielofunkcyjną platformę podnoszoną Odin. Zakończenie budowy pierwszego etapu miało miejsce 1 października 2007 roku, dokładnie 24 miesiące od rozpoczęcia prac. Rezultatem prac jest powstanie pełnej infrastruktury głębokowodnego terminala kontenerowego wraz z drogą dojazdową i torowiskiem, własną bocznicą kolejową, w pełni wyposażonym nabrzeżem przeładunkowym i rampą umożliwiającą rozładunek statków w technologii Ro-Ro, oraz budynkiem administracyjnym i halą magazynową CFS.
W chwili obecnej terminal jest w stanie przyjmować i obsługiwać przy swoim nabrzeżu statki kontenerowe, samochodowce oraz coraz częściej zawijające do polskich portów duże jednostki pasażerskie. DCT Gdańsk jest idealnym miejscem do powstania hub’u kontenerowego, którego zapleczem będą rozwijające się rynki Europy Środkowo-Wschodniej.
Pierwsze zawinięcie statku do terminala DCT Gdańsk nastąpiło w dniu 1 czerwca 2007 roku, natomiast oficjalne uroczystości związane z otwarciem terminala miały miejsce w dniu 3 października 2007 roku. Przez niecały rok swojej działalności terminal DCT Gdańsk nawiązał współpracę z wieloma klientami, w tym z największymi liniami i operatorami kontenerowymi na świecie.
Obecnie trwają prace planistyczne związane z budową Pomorskiego Centrum Logistycznego. Jego powstanie na bezpośrenim zapleczu terminala DCT Gdańsk umożliwi w niedalekiej przyszłości świadczenie jeszcze szerszego wachlarza usług na rzecz trafiających tu ładunków.

Źródło: DCT