DB Port Szczecin: Rok 2020 nas nie zatrzymał – realizujemy plan rozwoju

maj 21, 2021 | Polskie nowości

polarr image

Rok 2020 był pełen wyzwań i jak się okazało nieprzewidywalny ze względu na pandemię koronawirusa, która znacząco wpłynęła na gospodarkę w Polsce i na świecie. Niemniej jednak nasi klienci doceniają serwis świadczony przez DB Port Szczecin, naszą lokalizację oraz dodatkową ofertę manipulacji na towarze. Na naszym terminalu kontenerowym, pomimo trudności, zanotowaliśmy drugi najlepszy wynik w historii z 15% wzrostem przeładunków.

Stale unowocześniamy sprzęt oraz wciąż pracujemy nad dopasowaniem naszej oferty do rosnących potrzeb klientów.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020. Pierwszy z nich to „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”, na który dofinansowanie otrzymaliśmy w 2018 roku. Projekt ten ma głównie na celu dostosowanie terminala kontenerowego w Szczecinie do nowych uwarunkowań technicznych oferowanych przez port w związku z pogłębieniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5m. Pod koniec 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na drugi projekt – „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”, który ma na celu m.in. unowocześnienie systemu zarządzania przeładunkiem towarów i przepływem kontenerów przez terminal, a tym samym również zwiększenie jego wewnętrznej przepustowości, przyspieszenie procesów transportów ładunków do kontroli m.in. weterynaryjnej i fitosanitarnej, zwiększenie pojemności składowania dedykowanej dla kontenerów chłodniczych oraz stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych. Projekt ten nabrał tempa, ogłaszamy przetargi czego wynikiem są pojawiające się nowe urządzenia przeładunkowe na terminalu kontenerowym. Łączna wartość obu projektów to minimum 100 mln zł. 

Warto wspomnieć, że w październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy międzynarodowy i prestiżowy certyfikat GMP+B3 potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego magazynowanych i przeładowywanych zbóż i pasz. Otworzyło to nam nową ścieżkę rozwoju w postaci przeładunku towarów masowych agro na potrzeby branży rolniczej takich jak zboża, śruty, pasze, produkty peletyzowane i granulowane w oparciu o własną bazę magazynową i infrastrukturę portową. 

Rok 2020 to także zasadniczy wzrost tonażu przeładowywanych ładunków ciężkich i ponadgabarytowych. Nasza wiedza i umiejętności zmierzenia się z tym wymagającym rodzajem ładunku spowodowały znaczny udział w dostawach na budowę zakładu produkcji na terenie Zakładów Chemicznych Police. Niezależnie od powyższego przeładowaliśmy inne ładunki tego typu np. kompletne wyposażenie fabryki elektrolitu czy dźwigi w częściach. 

Na terminalu drobnicowym DB Port Szczecin covidowy rok 2020 zakończyliśmy z lekkimi spadkami w porównaniu z rokiem 2019. Obsłużyliśmy znacznie mniej granitów. Z powodu pandemii nastąpiło zamknięcie kopalni w RPA, zaś w Indiach wstrzymano transport między stanami, a co za tym idzie, dostawy do portów. W tym trudnym okresie wypracowaliśmy wraz z naszymi klientami nowe produkty biznesowe, które pozwoliły nam pozyskać towar z rynków dotychczas nieobsługiwanych. Fakt ten spowodował, że utrzymaliśmy pozytywną koniunkturę na przeładunkach towarów metalowych. Wspólnie z naszymi klientami wypracowaliśmy inne możliwości logistyczne w łańcuchach dostaw, które zaowocowały pojawieniem się na naszym terminalu nowych ładunków w obszarze wyrobów hutniczych. W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku dynamika przeładunków wskazuje tendencję stabilnego wzrostu w odniesieniu do I kwartału 2020. 

Podsumowując ubiegły rok należy podkreślić, że potrzeby pracy w ścisłym reżimie sanitarnym, spowodowały i w dalszym ciągu powodują ponoszenie dodatkowych kosztów pracy.  Wciąż jest to dla nas czas wielu wyzwań, jednak każda przeszkoda niesie za sobą nowe rozwiązania, które potrafimy wspólnie wypracować jako zespół. Obserwujmy i wspólnie z naszymi klientami prognozujemy umiarkowany wzrost naszych przeładunków w głównych segmentach naszego biznesu w DB Port Szczecin, czyli drobnicy, kontenerach, projekt cargo i ładunkach masowych. 

 

DB Port Szczecin