Czy na pewno wiesz co jesz?

kw. 28, 2012 | Polityka Morska

rybkiOpublikowany dziś przez koalicję OCEAN2012 raport ujawnia, że w wyniku zmniejszających się na skutek przełowienia zasobów morskich, mało wartościowe i mniej znane ryby są sprzedawane dużo drożej pod nazwami cenniejszych gatunków. „Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy świadkami oszustwa.

Coraz częściej wykorzystując niewiedzę ludzi, mało wartościowe gatunki ryb sprzedaje się pod innymi nazwami, jako gatunki droższe, a nawet te pochodzące ze zrównoważonych połowów” mówi Justyna Niewolewska, koordynatorka działań koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Nasze zapotrzebowanie na owoce morza rośnie, przy jednoczesnym spadku ich dostępności na skutek postępującego przełowienia. W związku z rosnącym popytem, coraz więcej tańszych, importowanych ryb zalewa europejski rynek, częściej również dochodzi do fałszerstw/oszustw?”. Rocznie średnio o 15 procent wzrasta poziom konsumpcji produktów z ryb wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie korzystamy z ryb hodowlanych. produktów importowanych oraz z połowów jednostek UE na pozaeuropejskich wodach. Presja wszystkich gałęzi sektora rybołówstwa (rybaków, przetwórców, dystrybutorów) na znajdowanie nowych źródeł ryb i na ciągłe zwiększanie zysków, prowadzi do rozwoju procederu sprzedaży tańszych ryb po cenach wyższych, jako tych bardziej wartościowych. Jest to tym prostsze, że większość konsumentów nie jest w stanie rozróżnić kupowanych gatunków. Niegdyś Unia Europejska posiadała największy i jeden z najbogatszych w ryby obszarów, jednak poniosła porażkę w odpowiedzialnym zarządzaniu swoimi zasobami, doprowadzając do przełowienia. Teraz jest czas, aby konsumenci podejmowali świadome wybory odnośnie tego co kupują i zachęcali polityków do podjęcia działań na rzecz zakończenia przełowienia. Raport ujawnia,że: – 28 procent ze wszystkich sprzedawanych dorszy w Irlandii, w rzeczywistości należy do innego gatunku ryb – w Hiszpanii od 31 do 39 procent ryb oznaczonych jako morszczuk, jest jego tańszą afrykańską odmianą, a nie droższą europejską – między rokiem 1999 a 2009, import pangi do UE wzrósł z 2000 do ponad 220 000 ton rocznie – panga staje się coraz bardziej popularna w krajach UE, również w Polsce; w Niemczech jest już na piątym miejscu pod względem popularności

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción,The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu Polskimi członkami OCEAN2012 są: • Fundacja Nasza Ziemia • Klub Gaja • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA • Fundacja ‘Sprzątanie Świata – Polska’ • Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy • Fundacja ‘Z Naszej Strony’ • Zielony Instytut • Polski Klub Ekologiczny • Klub Przyrodników