Czas wyborów, czas debat

maj 12, 2014 | Szczecin

1DSC 0606rp2014 to rok, w którym wielu Polaków stanie przed wyborem reprezentantów spraw Polski na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Ten rok to także wiele okazji do podjęcia istotnych tematów, związanych z gospodarką, relacjami międzynarodowymi oraz przyszłością regionów.

8 maja w Szczecinie odbyła się debata, pierwsza z cyklu 16 konferencji, organizowanych w każdym województwie przez związek Pracodawcy RP. Dyskusja „Region – Gospodarka – Unia” była okazją do przedstawienia przez kandydatów do Parlamentu Europejskiego pomysłów na rozwój gospodarczy regionu. Strefa biznesu chce poznać poglądy przyszłych przedstawicieli interesów państwa.

– Dlaczego skupiamy się na regionach? Bo to właśnie one są siłą gospodarczą naszego kraju, to tam rozgrywa się bitwa o polską gospodarkę. Szczególną rolę odgrywa tu województwo zachodniopomorskie – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Debata moderowana była przez profesora nauk ekonomicznych, Grzegorza Gorzelaka, przedstawiciela środowiska naukowego z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) – interdyscyplinarnego ośrodka badawczego i dydaktycznego, które działa w ramach Instytutu Ameryk i Europy na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkanie dotyczące przyszłości Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście unijnym rozpoczął Marszałek WZP, Olgierd Geblewicz. W swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie eurowyborów, w związku z tym, że rola Parlamentu Europejskiego w ostatnich latach znacznie wzrosła, co daje szanse na wpływ kierunków zmian całej Unii Europejskiej z poziomu regionalnego.
Wydarzenie podzielone było na 3 sesje tematyczne. Tematem przewodnim pierwszej był Rozwój gospodarczy regionu na tle Polski. Podczas tego panelu poruszono zagadnienia szans i zagrożeń strategii rozwoju województwa, roli i znaczenia gospodarki morskiej, handlu i transportu oraz aglomeracji szczecińskiej jako regionalnego ośrodka wzrostu w Basenie Morza Bałtyckiego.
Uczestnicy tej części debaty starali się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii mało dynamicznego rozwoju województwa. Receptami na ten problem jest rozwój regionalnej gospodarki morskiej oraz turystyki. Położenie i warunki geograficzne stwarzają naturalne szanse do wykorzystania tych możliwości jako naszych atutów, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności obszaru na arenie ogólnopolskiej.

Temat współzawodnictwa poruszano podczas drugiej sesji. Dyskusja toczyła się wokół aspektu mechanizmów wspierania branż o dużej wartości dodanej i największym potencjale rozwoju.  1DSC 0607rpUczestnicy debaty odpowiadali jak tworzyć najlepsze warunki dla inwestorów w regionie a także jak zintensyfikować wykorzystanie wykwalifikowanej kadry naukowo technicznej.
Podczas trzeciej sesji rozmawiano na tematy związane z inwestowaniem i finansowaniem w ramach nowej perspektywy finansowej UE, mającej wpływ na przyszły wzrost gospodarczy, który powinien być oparty na wiedzy dotyczącej efektywnego wykorzystywania strukturalnych funduszy europejskich.  

Na podstawie wszystkich 16 debat planuje się stworzenie Białej Księgi, która będzie zawierać wypowiedzi eurodeputowanych, będące ich rekomendacją przed wyborami do Europarlamentu. Stworzenie dokumentu zbiorczego ma na celu nie tylko przedstawienie stanowisk kandydatów ale również sprawdzenie ich planów działań, w jakim stopniu przysłużą się regionom i przedsiębiorcom, czyli rozwojowi polskiej gospodarki.

W debacie wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Gróbarczyk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek, Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Leonard Ferkaluk, Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego WZP Marcin Szmyt.

KW