Coraz lepsze tory do portów w Szczecinie i Świnoujściu

lut 3, 2022 | Port Szczecin

Przebudowane tory do portów w Szczecinie i Świnoujściu zwiększają efektywność kolei oraz możliwości obsługi żeglugi morskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą projekt wart około 1,5 mld zł – współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Organizacja prac zapewnia stały dojazdu pociągów do nabrzeży.

Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycja Polskich Linii Kolejowych zapewni kursowanie dłuższych i cięższych składów. Pojadą 750-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Umożliwi to obsługę większej liczby wagonów do przewozu ładunków m.in. w kontenerach Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Czas przeładunków w portach skróci się od kilku do nawet kilkudziesięciu minut.

Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na stacji Szczecin Port Centralny została wykonana większość prac. Ułożonych jest ok. 50 z 60 km nowych torów. Zamontowanych zostało 126 ze 177 rozjazdów – ważnych elementów linii, umożliwiających płynną zmianę toru.

Przygotowywany i wzmacniany jest grunt pod zabudowę kolejnych torów, co umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd cięższych pociągów towarowych. Wykonawca montuje słupy i konstrukcje wsporcze, na których wywieszona zostanie nowa sieć trakcyjna. Montowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do i z portu zapewnia modernizacja obiektów inżynieryjnych.

W Świnoujściu, z 35 km nowych torów, układane jest ostatnie kilka kilometrów. Prace są wykonywane między stacją Lubiewo (Międzyzdroje) a Warnowem oraz w rejonie Euroterminalu. Już zabudowano ponad 100 ze 108 rozjazdów. W rejonie Portu Świnoujście budowany jest drugi tor między stacjami Świnoujście Przytór a Świnoujście. Dzięki temu zwiększy się przepustowość –pojedzie więcej pociągów, co zapewni lepszą ofertę przewozową.

Dzięki inwestycji portowej podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei z nowych peronów na przystankach Świnoujście Warszów i Świnoujście Port, a także stacji Świnoujście. Zamontowano na nich wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Osoby mające trudności z poruszaniem się skorzystają z pochylni. Gotowa jest droga z przystanku Świnoujście Port na stację Świnoujście.

Z przyjemnością obserwuję dobry potęp prac na torach dojazdowych do portów w Szczecinie i Świnoujściu. To ważny i strategiczny projekt współfinansowany z CEF w wysokości prawie 120 mln EUR. Dzięki inwestycji poprawi się kolejowy dostęp do portów, co oznacza, że do i z portów więcej towarów zostanie przewiezionych ekologicznym transportem, jakim jest kolej – mówi Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” warty jest ok. 1,5 mld zł (netto), przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w wysokości ok. 500 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują inwestycję do połowy 2022 r.

Inwestycja w liczbach:

– 96 km nowych torów (61 km w Szczecinie i 35 km w Świnoujściu)
– 285 rozjazdów (177 w Szczecinie i 108 w Świnoujściu)
– 84 km nowej sieci trakcyjnej (ok. 50 km w Szczecinie i 34 km w Świnoujściu)
– 22 przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe (12 w Szczecinie i 10 w Świnoujściu)

 

Źródło: PKP PLK SA