Co nowego na BALTEXPO 2017

lip 27, 2017 | Polskie nowości

baltexpo

Już 11 września spotkamy się w Gdańsku na kolejnej edycji BALTEXPO – warto więc zapisać sobie datę w kalendarzu, zapoznać się z programem konferencji, zarejestrować się i – tu nowość – opcjonalnie samemu wydrukować sobie identyfikator dla zwiedzającego.

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku.

Tematyka targów BALTEXPO obejmuje główne obszary gospodarki morskiej: przemysł okrętowy, offshore, infrastruktura portów i przemysłu morskiego, logistyka w transporcie morskim, żegluga morska i przybrzeżna, żegluga śródlądowa i gospodarka wodna, bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi, ochrona środowiska, edukacja i media.

Rozwój portów i przemysłu okrętowego

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, samych firm zajmujących się produkcją i naprawą statków i łodzi oraz pozostałą działalnością stoczniową jest w Polsce 5,2 tys. i zatrudniają one 29,9 tys. osób. W 2016 roku wyprodukowano 2,5-razy więcej jednostek niż w poprzednim roku (jednocześnie łączna pojemność wyprodukowanych statków wzrosła niemal 4-krotnie). W polskich stoczniach wyremontowano w 2016 roku 557 jednostek, przy ponad 2-krotnym wzroście portfela zamówień na dalsze remonty.

Obroty ładunkowe w polskich portach morskich w 2016 roku wyniosły 72,9 mln ton – o 4,9% więcej niż w 2015 roku, co koresponduje z trwającym prawdziwym boomem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury morskiej oraz dostępowej (drogowej, kolejowej, a być może już wkrótce także wodnej śródlądowej). Najbardziej dynamiczny wzrost obrotu ładunkowego odnotowano w Ustce, Kołobrzegu i Gdyni. W 2016 roku do polskich portów zawinęło łącznie 19 tys. statków (o 4,4% więcej niż w 2015 roku).

Dane statystyczne nie dają jednak pełnego obrazu aktualnej sytuacji i perspektyw dla przemysłów morskich w Polsce oraz ich znaczenia dla rozwoju całego szeregu przemysłów kooperujących. Polskie przemysły morskie z jednej strony bowiem stają się kolebką nowoczesnych technologii, z drugiej coraz istotniejszą drogą zagranicznego obrotu towarowego – w tym importu surowców energetycznych oraz innych towarów.

Co na BALTEXPO 2017?

Każda edycja BALTEXPO, organizowana z dużym poparciem i pod patronatem odpowiedzialnych za ten sektor gospodarki organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych, cieszy się dużym zainteresowaniem jako wydarzenie, na którym prezentowany jest dorobek i oferta przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego; offshore; infrastruktury portów i przemysłu morskiego; transportu i logistyki morskiej; żeglugi; bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska. Targom jak zawsze towarzyszył będzie bogaty program konferencji. 

Wśród najciekawszych wydarzeń towarzyszących odbywających się w ramach BALTEXPO 2017 znajdą się:

Debata otwarcia pod tytułem „Transnarodowe synergie w rozwoju przemysłów morskich” organizowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 11 września 2017

Konferencje i seminaria poświęcone rozwojowi przemysłu okrętowego, w tym znaczeniu programu „Batory” dla zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu okrętowego na innych rynkach, zrównoważonemu rozwojowi w żegludze bliskiego zasięgu, oraz impulsom dla wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle okrętowym – nowe napędy, remonty i modernizacja, wymogi ochrony środowiska, kondycja sektora offshore i nowe nisze rynkowe 

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii – część targów BALTEXPO stwarzająca możliwość zaprezentowania najnowocześniejszych rozwiązań, produktów, ofert współpracy, potencjału i osiągnięć w skondensowanej formie zachęcającej do odwiedzenia stoiska, w przestrzeni dostępnej dla wszystkich uczestników. 

Strefa Inwestora – część targów BALTEXPO poświęcona w całości inwestorom i inwestycjom, a także kompendium wiedzy w zakresie najbardziej aktualnych lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych inicjatyw i ofert dla potencjalnych inwestorów, realizowanych przez samorządy, zarządy portów, specjalne strefy ekonomiczne oraz inne podmioty publiczne i prywatne. 

Konferencje i seminaria poświęcone infrastrukturze i logistyce opartej na wykorzystaniu portów morskich, w tym transportowi intermodalnemu, roli korytarzy TEN-T w rozwoju gospodarki morskiej, budowie infrastruktury na rzecz rozwoju logistyki i przemysłów morskich. 

Strefa Praktyk i Pracy – źródło informacji dla osób poszukujących zatrudnienia w licznych gałęziach gospodarki morskiej i obszarach powiązanych z gospodarką morską oraz zdecydowanych na podniesienie swoich kwalifikacji na wszystkich poziomach zaawansowania – zarówno doświadczonych pracowników, jak i studentów oraz absolwentów. 

Nordic & Central Europe Maritime Ties – Business Mixer – spotkanie networkingowe najwyższych rangą przedstawicieli morskich środowisk biznesowych krajów Europy Północnej i Środkowej. Strefa dyskusji na temat istniejących i możliwych form współpracy między przedsiębiorcami. 

Usprawniona rejestracja zwiedzających

Zwiedzający BALTEXPO mogą uzyskać bezpłatne wejściówki nie tylko rejestrując się z użyciem formularza dołączonego do zaproszenia (swoimi pulami zaproszeń dysponują wystawcy BALTEXPO), tak jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji targów, ale także rejestrując się na dedykowanej stronie umożliwiającej samodzielne wygenerowanie identyfikatora.  Link do strony: https://baltexpo2017.evenea.pl