Co interesuje żeglarzy bałtyckich

paź 23, 2017 | Polskie nowości

LTF 4222

O najważniejszych problemach związanych z żeglugą na Bałtyku rozmawiali uczestnicy zakończonej 21 października konferencji Baltic Sea Cruising Network. Żeglarze z ośmiu krajów, w tym Polski, spotkali się w gdańskich Górkach Zachodnich, a gospodarzem wydarzenia był Pomorski Związek Żeglarski.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. uwarunkowania żeglugi w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego, rozwój nowych przystani i infrastruktury na wybrzeżach m.in. Polski czy Finlandii, współpraca i realizacja programów partnerskich z udziałem klubów i marin z różnych krajów.

Spotkanie było też okazją do promocji Pomorza i prezentacji walorów żeglugowych oraz atrakcji turystycznych i infrastruktury żeglarskiej w regionie. O tych kwestiach mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marta Chełkowska – dyrektorka Departamentu Turystyki i Promocji Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Krzysztof Czopek – szef Departamentu Infrastruktury.

– To spotkanie i możliwość opowiedzenia żeglarzom z innych krajów nadbałtyckich o walorach Pomorza jest z naszego punku widzenia bardzo interesujące – mówi Marta Chełkowska. – Żeglarze zrzeszeni w klubach są naszymi potencjalnymi gośćmi w przyszłości. Przekazując im informacje, stwarzamy szanse na to, że obcokrajowcy zaczną nas odwiedzać jeszcze chętniej i częściej. Mamy dobrą infrastrukturę turystyczną. Odwiedzający nas drogą morską mogą dotrzeć nie tylko na wybrzeże, ale i w głąb lądu. Kładziemy duży nacisk na turystykę aktywną, inwestujemy w mariny wokół Zatoki Gdańskiej i na Pętli Żuławskiej i chcemy popularyzować żeglarstwo jako sport lub formę wypoczynku dla przeciętnie zamożnych turystów, a nie jako dyscyplinę ekskluzywną. Zależy nam na rozwoju turystyki rodzinnej, liczymy na wymianę informacji już nie na poziomie urzędów czy polityków, ale bezpośrednio, między zainteresowanymi. To spotkanie daje ku temu okazję.

Zdaniem Krzysztofa Czopka uczestnictwo Polski w spotkaniach BSCN jest konieczne, jeśli chcemy, by odwiedzali nas żeglarze z sąsiednich krajów.

– Uczestniczymy w takiej konferencji po raz drugi – mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury. – Dzięki temu wyrównujemy wiedzę o tym, co dzieje się u sąsiadów, ale też możemy przekazać im naszą ofertę skierowaną do żeglarzy. To spotkanie ma charakter roboczy i zaowocuje nawiązaniem kontaktów międzynarodowych oraz pozyskaniem wiedzy o wielu wydarzeniach organizowanych przez organizacje żeglarskie ulokowane wzdłuż wybrzeży całego Bałtyku.

W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, które było partnerem wydarzenia. Reprezentujący SAJ Marcin Palacz przedstawił gościom prezentację dotyczącą portów i przystani żeglarskich na polskim wybrzeżu oraz oferty wybranych firm serwisowych. Informacje te wyszły na przeciw oczekiwaniom zagranicznych gości, którzy o warunki korzystania z polskich przystani pytali już pierwszego dnia pobytu w Górkach Zachodnich.

Żegluga po Bałtyku interesuje nie tylko żeglarzy z państw bałtyckich. W spotkaniach regularnie uczestniczą przedstawiciele np. Norwegii i Wielkiej Brytanii. Poza nimi do Gdańska przyjechali reprezentanci organizacji żeglarskich ze Szwecji, Estonii, Łotwy, Finlandii i Niemiec.

Wymiana informacji oraz przekazywanie ich do poszczególnych związków żeglarskich to główny cel organizowanych od 2006 roku spotkań. Relacje są później umieszczane na stronach internetowych związków i organizacji żeglarskich w poszczególnych krajach i w ten sposób są powszechnie dostępne.

Dzięki konferencjom mamy sposobność poszerzania i aktualizowania naszej wiedzy o najważniejszych zmianach zachodzących w rejonie Morza Bałtyckiego – wyjaśnia Per Berkhuizen reprezentujący Svenska Kryssarklubben. – A zmiany zachodzą nieustannie, czego przykładem jest Polska, gdzie na przestrzeni lat nastąpił rozwój infrastruktury żeglarskiej, wybudowano nowe mariny. Ale ten rozwój infrastruktury trwa także w innych krajach, czego dobrym przykładem jest Finlandia. Kolejne ważne kwestie interesujące żeglarzy to na przykład budowa farm wiatrowych w różnych rejonach Bałtyku, opłaty związane z uprawianiem żeglarstwa w poszczególnych krajach czy problemy z żeglugą na wodach Kaliningradu i wokół nich. Naszym zadaniem jest pozyskiwanie wszelkich ważnych informacji i przekazywanie ich dalej do żeglarzy w poszczególnych krajach. Nie rozwiązujemy problemów, odnotowujemy je i informujemy o nich innych, tak samo, jak informujemy o tym, co dobrego i interesującego dzieje się wokół Bałtyku.

Link do filmiku z konferencji: https://youtu.be/7NuN8mMRfE4

Tekst: Dariusz Olejniczak