Ciąg dalszy milionowych inwestycji w Porcie Gdańsk

lut 18, 2018 | Port Gdańsk

portgdanskinwestycje2018

16 lutego 2018 r. odbyła się konferencja prasowa w Kapitanacie Portu Północnego, gdzie został zaprezentowany plan kontynuacji inwestycji dla Portu Gdańsk

Umowy podpisane w 2017 roku oraz część już przeprowadzonych inwestycji okazały się być zaledwie wstępem do zmian jakie nastąpią w kolejnych latach, zwłaszcza na terenach Portu Wewnętrznego (w planach jest pogłębienie toru wodnego i modernizacja nabrzeży). Zeszłoroczne inwestycje wyniosły 29 mln zł i objęły m.in. modernizację linii odbojowej na Nabrzeżu Wiślanym, przebudowanie ul. Chodeckiego, Nabrzeża Przemysłowego, oraz rejonu Kapitanatu Portu Północnego. 

Wśród osób, które przedstawiały dalsze plany dla Portu Gdańsk byli m.in. Łukasz Greinke, Prezes ZMPG S.A., Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury, a także Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Szacunkowa wartość projektu w Porcie Wewnętrznym to ok. 470 mln zł, w jego skład wchodzi pogłębienie toru wodnego i rozbudowanie nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Mew, a także nabrzeża Oliwskiego, Zbożowego, Wisłoujścia oraz Dworca Drzewnego. W Porcie Zewnętrznym ZMPG ma zostać rozbudowana i zmodernizowana sieć drogowo-kolejowa za ok.180 mln zł. Powstanie również nowe Nabrzeże Północne przy Naftoporcie za 390 mln zł, dzięki któremu Port Gdańsk zyska m.in. terminal dla ładunków Ro-Ro.

Największe inwestycje to te współfinansowane (w 85 procentach) przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF („Connecting Europe Facility” – „Łącząc Europę”).  Łączna kwota funduszy unijnych dla ZMPG to wartość ok. 600 mln zł. Wszystkie projekty w ramach CEF zakończą się do 2020 roku. 

– Cieszymy się, że możemy realizować największy program inwestycyjny w historii Portu Gdańsk. Dzięki temu z jednej strony radykalnie zwiększy się atrakcyjność Portu dla kontrahentów, a z drugiej zdobędziemy dodatkowe kompetencje, które pozwolą wybudować flagową inwestycję, czyli Port Centralny. Wbrew niektórym opiniom plany Zarządu nie są wyrazem megalomanii, lecz oczywistą odpowiedzią na plany rozwojowe innych światowych portów – mówi Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury. 

W tym roku planowane są także prace związane z powstaniem czterech nowych parkingów. Najszybciej – prawdopodobnie jeszcze w tym roku – do użytku oddany zostanie parking buforowy u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej na ok. 70 miejsc. Następnie parking przy ul. Budowniczych Portu Północnego na ponad 80 miejsc, parking przy Trasie Sucharskiego w standardzie MOP – 300 miejsc – oraz przy ul. Ku Ujściu, mieszczący ok. 100 pojazdów. Łącznie modernizacja i budowa torów, dróg, placów oraz ogrodzeń wyniesie w tym roku ok. 16 mln zł. Około 8 mln zł Port Gdańsk przeznaczy na inwestycje w obiekty kubaturowe.

W ramach inwestycji hydrotechnicznych zmodernizowany zostanie m.in. Falochron Brzegowy Północny. Wartość całej inwestycji to ponad 6 mln zł (3,5 mln zł w 2018 r.). ZMPG zmodernizuje także linię odbojową Pirsu Rudowego za ok. 5 mln zł (w 2018 r. – 2,5 mln zł). To jedynie wybrane z ok. 150 pozycji w planie inwestycji i remontów na ten rok. Ogółem w 2018 roku inwestycje pochłoną ok. 170 mln zł.

 

Ewelina Kroll