C.Hartwig Szczecin – Spedytor Roku 2012

maj 16, 2013 | Transport

1c.hartwigszczecinZ przyjemnością informujemy, że na odbywającym się w dniu 14 b.m. w Toruniu XIV Kongresie Spedytorów z udziałem m.in. V-Ministra Gospodarki i Z-cy Szefa Służby Celnej ogłoszono wyniki konkursu Spedytor Roku 2012. Kapituła pod przewodnictwem prof. Janusza Najdera z Uniwersytetu Gdańskiego w grupie największych firm spedycyjnych przyznała ten tytuł firmie C.Hartwig Szczecin. W ocenie poszczególnych firm brano pod uwagę m.in. wyniki finansowe, poziom wyszkolenia kadr, innowacyjność jakość usług, ilość i rodzaj szkoleń oraz relacje społeczne z otoczeniem. Tym zaszczytnym tytułem C.Hartwig Szczecin był już kilkakrotnie nagradzany w przeszłości. W tym roku sukces ten zbieg się ze 155- leciem firmy i stanowi wzbogacenie jubileuszu.