„Business network for blue and safe innovations”

lut 20, 2014 | Polskie nowości

1urzadmorskispotkanie19 lutego Polski Klaster Morski wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Morskim w Gdyni nt. możliwości wykreowania nowych projektów w nowej perspektywie finansowania w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Baltic Maritime Science Park, działającego w Regionie Blekinge. Gospodarzem i organizatorem przedsięwzięcia był Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Obszary działalności polskiej administracji morskiej szeroko omówiła Magdalena Kierzkowska, wskazując na aktywność Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie implementacji prawa międzynarodowego oraz projektów poprawiających dostęp do polskich portów i poprawy bezpieczeństwa w polskich regionach nadmorskich. Informację o działalności Baltic Maritime Science Park (BMSP) oraz założenia projektu  „Business network for blue and safe innovations” omówili Daniel Sköld, Project Manager BMSP i  Mr. Linus Karlsson, Deputy Project Manager BMSP z zarządu Regionu Blekinge.  Region jest inicjatorem BMSP. Partnerami projektu są: Szwedzka Straż Graniczna, Marynarka Wojenna Szwecji, Blekinge Institute of Technology oraz Linneaus University/Kalmar Maritime Academy.  

Problematykę holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju regionów nadmorskich przedstawił barwnie  Andrzej Cieślak z Urzędu Morskiego. O aktywnościach i projektach Polskiego Klastra Morskiego (PKM) mówił  Marek Grzybowski, prezes zarządu PKM. Przedstawił również potencjał firm wchodzących w skład klastra i jego partnerów oraz potencjał naukowy Akademii Morskiej w Gdyni i jej aktywność w projektach międzynarodowych. Marta Czarnecka-Gallas z Akademii Morskiej w Gdyni mówiła o doświadczeniach Akademii Morskiej w projekcie StarDust i wykreowaniu nowych projektów w nowej perspektywie finansowej. Firma Sprint przedstawiła projekty międzynarodowe i krajowe, które zostały zrealizowana we współpracy z administracją morską i Akademią Morską w Gdyni.  Jakub Piotrowicz zaprezentował aktywność Instytutu Morskiego w projektach międzynarodowych realizowanych w dotychczasowych okresach programowania.

W trakcie dyskusji ustalono, że uczestnicy spotkania wygenerują wspólny projekt dotyczący różnych płaszczyzn i działań innowacyjnych związanych z gospodarką morską, administrowaniem obszarami morskimi i wykorzystaniem zasobów morza, w tym przemyśle offshore.

MG